ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

Ти ме гледаш тъй влюбено-нежно, ти говориш тъй топло и предано. Вън завива виелица снежна. Аз те слушам, далеко загледана.
ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

               УНЕС

Говори, говори, говори! -

аз притварям очи и те слушам:

- Ето, минахме сънни гори

и летим над морета и суша...

 

Вляво кървава вечер гори,

вдясно тъмни пожарища пушат.

Де ще стигнем, кога зазори?

Този път накъде лъкатуши?

 

Там ли, дето свободни ще бдим

и ще бъдем два пламъка слети,

и в нощта, сред безбройни звезди,

като двойна звезда ще засветим?

 

- Ти не знаеш? Аз също не знам -

но води ме, води ме натам!

 

              ВИДЕНИЕ

Вън ходи край къщи и пее отново

април, цветоносеца блед.

И дъха зелената пролет отрова,

по-сладка от вино и мед.

 

Как душно и тясно е в нашата стая,

как силно ме тегли навън.

Това, що разказвам, самичка не зная

наяве ли бе, или сън.

 

Видях аз морето - зелено и тъмно,

и белият кораб на път.

Край някакъв бряг неизвестен се съмна,

де много сирени тръбят.

 

Невиждани хора, нечути езици,

обветрени, млади лица

и сини очи с разширени занеце,

и смели, и волни сърца...

 

Но ти, недоволен и мрачен, отмеряш

пет стъпки напред и назад.

И моя глес млъква, смутен и треперящ,

треперящ от горест и яд.

 

Напразно. Отровата вече проникна.

В кръвта ми киряща се вля.

И чувствувам вече - на плещите никнат

две силни, две волни крила.

 

                 INTERIEUR

Ти ме гледаш тъй влюбено-нежно,

ти говориш тъй топло и предано.

Вън завива виелица снежна.

Аз те слушам, далеко загледана.

 

Лъхат леки и странни парфюми

от цветята, над мене надвесени,

и напомнят самички, без думи,

ча са вчера от тебе донесени.

 

Ти така всеотдайно си верен,

ти си мой неотменно и всякога -

и прости моя смях преднамерен,

мойто женско лукавство понякога.

 

Че и аз като тебе обичам -

безнадеждно и смъртно увлечена,

и често напразно заричам

да не ида на среща уречена.

 

Но когато зачуя, че идеш,

сякаш рязко, внезапно събудена,

там, от другия вход, без да видиш,

аз избягвам - смутена, зачудена.

 

И отивам при него покорна,

сякаш в тъмна хипноза омаяна.

И се връщам разбита и морна,

унизена и горко разкаяна...

 

                  СНЯГ

Тази бяла, небивала зима

в паметта ще остане запазена

като приказка бяла - без име,

нито писана, нито разказана.

 

Този чужди град, смътно обикнат,

с островърхите къщи и замъци,

дето вечер фенерите никнат

с бледожълти, безтрепетни пламъци.

 

И безкрайните улици, сплели

дълги сенки и клони данетелени.

И ний, първите стъпки поели -

от съня и покоя извели ни...

 

Ще се нижат дни, черни и бели,

с неотменния знак отбелязани.

За което сме вчера живели,

днес сами може би ще погазим ний.

 

Но през някоя коледна вечер,

с две въздишки, несетно отломени,

ще потеглят на път отдалече

двете сенки на нашите спомени.

 

И ще спрат в този гред, и ще идат

в остарялата черквица бляснала,

да отслужат една панахида

- на нашата младост угаснала.

 

                   ПОСЛУШНИЦА

Твоят образ ми бе пътеводна звезда,

твоят образ бе в мойта килия.

И напразно се мих със светена вода,

не пропуснах света литургия,

на Кръстовден във кръста господен се врекох

и прочетох три пъти псалтира...

Една нощ власеницата тъмна съблекох

и напуснах сама манастира.

 

Ти ме взе, както вземаме зрелият нар,

вече сам полетял към земята.

И нима любовта ни не е божи дар,

и сълзите - причастие свято? -

А защо виждам кървава рана от щик,

твойта устни когато целувам?

О, защо ми се мярка Христовия лик,

и разпятие вечно сънувам?

 

    МАЙЧИНА ПЕСЕН

Няма вече да оправям

вечер твоето креватче,

приказки да ти разправям

за небесното ти братче,

песни да ти пея тихо -

да не чуваш зимен вихър,

топличко да те завивам

и над тебе да заспивам.

 

Няма вече да те водя

в улиците за ръчица,

да ти соча в небосвода

нейде полетяла птица

и да сещам как прелива

в сложената доверчиво

мъничка ръчица твоя -

щастието и покоя.

 

Аз ще скитам безутешна

в безучастната чужбина.

Твой връстник когато срещна,

просълзена ще отмина...

Ти ще си играеш кротко,

ще отиваш на разходка

и понявга - нявга само

ще запитваш: "Де е мама?"

 

            СРЕБЪРНА СВАТБА

Погледни, ний сме вече и двамата стари,

младостта неусетно изтля.

Ето: първи сняг моито къдри прошари,

твоят поглед и благ, но без плам.

 

Преди много години, във този ден същи,

в недалечният южен градец

ти дойде и ме взе, и отведе от къщи,

и бе плах като бягащ крадец.

 

А пък аз се смущавах и спъвах свенливо

и непривичната дълга пола -

и говореха, толкова светло красива

не съм никога още била.

 

А на пътя от черква, как ясно си спомням,

една стара жена ни видя

и ни даде да пием от глинена стомна

ненапита чешмяна вода.

 

И затече водата - ту бистра, ту мътна, -

безпощадния земен живот.

Но скръбта и неволите свързват по-плътно,

а ний вкусихме не един плод.

 

Сега кротко говорим и гледаме мъдро,

и безмълвна надежда плетем:

пред прозореца нашият внук златокъдър

своя пръв урок гласно чете.

 

    КАТО СЛЪНЦЕ

Като зрънце,

като просено зрънце,

от крилатия вятър посято,

тя пониква несетно в душата

и пораства, класи и узрява.

 

    Като птичка,

като мъничка птичка,

през морета от юг долетяла,

във сърцето невинно заспало,

тя си свива гнездо и запява.

 

    Като слънце,

като божие слънце,

над живота ни кратък и беден,

и дори над деня ни последен

тя изгрява - греховна и свята.

 

    Като песен,

като майчина песен,

ненадейно в чужбина дочута,

поразява беглеца залутан -

любовта - съвестта на земята.

 

              СВЯТАТА

Аз те знам, Богородице бледа,

с младенец осиян на колене.

Твоят поглед е странно загледан,

твойте устни нашепват моление.

 

Мъдреци беловласи и славни,

пред нозете ти ничком склонени,

за отрока, предречен отдавна,

са дошли на свето поклонение.

 

И наричат го син на небето,

и наричат го цар на земята,

но ти чуваш: "Друг друга любете" -

и над люлката виждаш разпятие.

 

                  ЛЮБОВ

Кой си ти, на моя път застанал,

моя сън от клепките прогонил,

моя смях от устните откъснал?

И магия някаква ли стана?

Виждам те на старите икони,

чувам те в съня си нощем късно:

гледаш ме с очи на похитител,

а в гласа ти всеки звук ме гали.

Кой си ти, в духа ми смут запалил -

Мефистотел ли, или Кръстител?

 

А сърцето мое доверчиво

пее - птичка в разцъфнала градина,

пее - и нарича те: Любими.

И покорна, шепна аз щастлива,

както на Исуса - Магдалина:

- Ето моите ръце - води ме!

 

                             СЪДБА

През улиците здрачни, през къщите, стените,

през плачещия ромон на есенния ден,

през този град, погребан в желязо и гранити -

усещам, че ме чакаш - ликуващ и смутен.

 

Усещам твоя поглед, отправен в тъмнината,

усещам ти ръцете, протегнати насън,

усещам как се вслушваш за стъпките познати

и как сърцето трепва при всеки шум отвън.

 

И аз потрепвам с тебе. Незрими нишки вплитат

и теглят мойта воля, ръце, нозе, очи.

И повече не мисля, и тръгвам, и не питам

в какъв дом ще осъмна, къде е той и чий.

 

                  ВЕЧЕР

В топлата уханна вечер някой

бодро и унесено върви

в пътя, що протича като мляко

сред неокосените треви.

 

Сякаш в пътя млечен в небесата

тръгнал сред безчислени звезди -

блъскат се светулки във косата му,

бляскат по нозете и гърдите.

 

Той върви и вече го обръща

нощната нахлула тъмнина,

но в полето се съзира къщата

и в прозорците й - светлина.

 

И пред него засиява цялата

необхватна лунна равнина,

в пазвата си приютила бялата

къща на мечтите и съня.

 

И от него се отърсват скоро -

както от обущата прахът -

градската неволя, труд, умора

и пред утрешния ден страхът.

 

И със него в къщи влиза младост,

ведрина, покой и звезден зрак

през вратата, чакаща го радостно,

през нагретия от слънце праг.

 

Спират вън, заключени, безгласни,

хищниците-грижи на света -

птичката на неговото щастие,

вътре пееща, да не смутят.

 

Сватба TV
  ФИРМИ

Сватбени облекла
Булчински рокли (4)
Шаферски рокли (3)
Официални рокли (4)
Булчински аксесоари (5)
Булчински обувки (3)
Мъжки костюми (2)
Мъжки аксесоари (2)
Мъжки обувки (1)
Малки шаферки и шафери (1)
Основни сватбени услуги
Ресторант за сватба (4)
Сватбена фотография (12)
Сватбено видеозаснемане (11)
Сватбен диджей (5)
Сватбени агенции (11)
Брачни халки и бижута (3)
Покани за сватба (3)
Сватбена украса (12)
Булчински букети (4)
Сватбен грим и прическа (0)
Водещ на изнесен ритуал (6)
Сватбени торти (3)
Сватбен водещ (7)
Други сватбени услуги
Сватбени лимузини (0)
Сватбени аксесоари (6)
Ритуални чаши (6)
Ритуални свещи (5)
Погачи за сватба (1)
Подаръчета за гости (8)
Сватбен кетъринг (5)
Алкохол и напитки (0)
Оборудване под наем (4)
Онлайн магазини (2)
Сватбени ритуали, забавления, атракции
Фолклорни формации (2)
Танцови групи и изпълнители (0)
Музикални групи и изпълнители (1)
Фото будка (3)
Заря и фойерверки (0)
Атракции (2)
Още услуги
Моминско парти (5)
Ергенско парти (4)
Спа релакс разкрасяване (0)
Спортни занимания фитнес йога (0)
Меден месец (2)
Сватбен танц (0)
Детски аниматори (1)
Брачен договор (1)
Семейна астрология (0)
Обредни домове (0)
Църкви и манастири (0)

ПОЛЕЗНО

Планирайте вашата сватба
Промоции
Видеовизитки
Запознайте се
Съвети и идеи
Представяне на продукти и услуги

СЪСТОЯЛИ СЕ СВАТБИ
ТРЕЙЛЪРИ
ПОДКАСТИ
ВИДЕО

Сватбена украса (11)
Първи сватбен танц (3)
Ресторанти за сватба (1)
Подготовка на младоженците (1)
Първа среща (1)
Фолклорни изпълнители и програми (1)
Ритуали (1)
Заря и огнено шоу (3)
Фотографско слайдшоу (1)
Други (2)
Зад кулисите (1)
Смешни (2)
Подготовка церемонии (0)
Булчински рокли (0)
Ресторант ритуали веселие (0)
Мъжка мода (0)
Танцови програми (0)
Церемонии (0)
Ресторант атракции (0)
Поп изпълнители и групи (0)
Сватбени продукти (0)
Любопитно (0)

ПРЕПОРЪЧАНО
Новини
ОЩЕ

КЛИПОВЕ
Любопитно
Хумор
За ума
За сърцето
За душата

Вход за младоженци
Вход за фирми
OK

Ползвайки този сайт, вие се съгласявате с
Общите условия и Политиката за защита на личните данни.