ПСАЛТИР

Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.
ПСАЛТИР

Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи,

2. а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем!

3. И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време, и чийто лист не вехне; и във всичко, що върши, ще успее.

4. Не тъй са нечестивците, (не тъй;) но те са като прах, що вятърът измита (от земното лице).

5. Затова нечестивците не ще устоят на съда, и грешниците – в събранието на праведните.

6. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. /1/

 

10. И тъй, вразумете се, царе; вземете поука, съдии земни!

11. Служете Господу със страх и радвайте се (пред Него) в трепет. /2/

 

Господи, колко се умножиха враговете ми! Мнозина въстават против мене;

2. мнозина казват за душата ми: за него спасение няма в Бога.

3. Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми.

4. С гласа си викам към Господа, и Той ме чува от светата Си планина.

5. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля.

6. Няма да се уплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене. /3/

 

Кога викам, чуй ме, Боже на моята правда! В утеснение Ти ми даваше простор. Помилуй ме и чуй молитвата ми.

3. Синове велможки, докога славата ми ще бъде в поругание? докога ще обичате суета и ще търсите лъжа? /4/

Чуй, Господи, думите ми, разумей мислите ми.

3. Вслушай се в гласа на моите вопли, Царю мой и Боже мой! защото Тебе се моля.

4. Господи, чуй рано гласа ми, – на ранина ще застана пред Тебе и ще чакам,

5. защото Ти си Бог, Който не обича беззаконие; злият няма да се настани при Тебе;

6. нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи: Ти ненавиждаш всички, които вършат беззаконие.

7. Ти ще погубиш ония, които говорят лъжа; от кръвожаден и коварен Господ се гнуси. /5/

 

13. Защото Ти, Господи, благославяш праведника и с благоволение, като с щит, го закриляш. /5/

 

Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай.

3. Помилуй ме, Господи, защото съм немощен; изцели ме, Господи, защото костите ми са потресени;

4. потресена ми е силно и душата; а Ти, Господи, докога?

5. Обърни се, Господи, избави душата ми, спаси ме поради милостта Си,

6. защото в смъртта няма спомен за Тебе: в гроба кой ще Те слави?

7. Уморен съм от моите въздишки; всяка нощ обливам леглото си, със сълзи измокрям постелката си.

8. Помрачи се от скръб окото ми, остаря поради всичките ми врагове.

9. Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие, защото Господ чу гласа на моя плач,

10. Господ чу молбата ми, Господ ще приеме молитвата ми.

11. Да бъдат посрамени и жестоко поразени всички мои врагове; да се върнат назад и в миг да се засрамят. /6/

 

11. Моят щит е в Бога, Който спасява правите по сърце.

12. Бог е съдия праведен (крепък и дълготърпелив,) /7/

 

10. И ще бъде Господ прибежище за угнетения, прибежище в усилни времена;

11. и ще се уповават на Тебе ония, които познават Твоето име, понеже Ти не оставяш ония, които Те търсят, Господи. /9/

 

22. Защо, Господи, стоиш далеч и криеш Себе Си в усилно време? 

23. Поради гордостта си нечестивците преследват бедния: нека се хванат в хитрите кроежи, що сами измислят.

24. Защото нечестивецът се хвали с похотта на душата си; користолюбецът облажава себе си.

25. В своята гордост нечестивецът пренебрегва Господа и казва: „не дири сметка“; във всички си помисли дума: „няма Бог!“ 

26. Във всяко време пътищата му са гибелни; Твоите съдби са далеч от него; на всички свои врагове гледа с презрение;

27. дума в сърце си: „няма да се поклатя; от рода в род зло няма да ми се случи“.

28. Устата му са пълни с проклятия, коварства и лъжа; под езика му – мъчение и пагуба;

29. седи в засада зад двора; в скришни места убива невинния; очите му дебнат сиромаха;

30. причаква на скришно място като лъв в леговище; причаква в засада, за да хване сиромаха; хваща сиромаха и го увлича в мрежите си;

31. прегъва се, приляга – и сиромасите падат в силните му нокти;

32. дума в сърце си: „Бог е забравил, скрил е лицето Си, никога няма да види.“

33. Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй (Твоите до край) потиснати.

34. Защо нечестивецът нехае за Бога, думайки в сърце си: „Ти няма да търсиш сметка“?

35. Ти виждаш, понеже гледаш обиди и притеснения, за да отплатиш с ръката Си. Тебе се беден предава; на сираче Ти си помощник. /9/

 

Рече безумец в сърце си: „няма Бог“. Развратиха се човеците, извършиха гнусни дела; няма кой да прави добро.

2. Господ от небесата с внимание погледна към синовете човешки, за да види, има ли кой да разбира, да търси Бога.

3. Всички се отклониха, станаха еднакво покварени; няма кой да прави добро, няма нито един. /13/

 

Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище? кой може да обитава на Твоята света планина?

2. Оня, който ходи непорочно, върши правда и в сърце си говори истина;

3. който не клевети с езика си, не прави зло на приятеля си и не понася хули за ближния си;

4. оня, в чиито очи е презрян отхвърленият, но който слави ония, които се боят от Господа; който се кълне, макар и на зъл човек, и не изменява;

5. който не дава парите си с лихва и не приема дарове против невинния. Който постъпва тъй, няма да се поклати навеки. /14/

 

Чуй, Господи, правдата (ми), послушай вика ми, приеми молба от нелъжливи уста.

2. От Твоето лице да излезе съд за мене; Твоите очи да погледнат правотата.

3. Ти изпита сърцето ми, споходи ме нощем, изкуси ме и нищо не намери; устата ми не отстъпват от мислите ми.

4. В човешките дела, по думата на устата Ти, аз се пазех от пътищата на притеснителя.

5. Утвърди крачките ми по Твоите пътища, да се не поклатят стъпките ми.

6. Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш, Боже; приклони ухото Си към мене, чуй моите думи. /16/

 

Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя!

3. Господ е моя твърдиня и мое прибежище, мой Избавител, мой Бог, моя скала; Нему се уповавам; Той е мой щит, рог на спасението ми и мое убежище. /17/

 

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая:

2. Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води,

3. подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради Своето име.

4. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват.

5. Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми, помаза главата ми с елей; чашата ми е препълнена.

6. Тъй благостта и милостта (Ти) да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. /22/

 

4. Покажи ми, Господи, Твоите пътища и научи ме на Твоите пътеки.

5. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение; на Тебе се надявам всеки ден.

6. Спомни си Твоите щедрости, Господи, и Твоите милости, защото са отвека.

7. Греховете на младостта ми и престъпленията ми не си спомняй; по милостта Си спомни си за мене, по Твоята благост, Господи!

8. Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя,

9. насочва кротките към правда и учи кротките на Своите пътища.

10. Всички пътища Господни са милост и истина за ония, които пазят завета Му и откровенията Му. /24/

 

14. Тайната Господня е за ония, които Му се боят; тям открива Той Своя завет.

15. Очите ми винаги са към Господа, защото Той изважда из примка нозете ми.

16. Милостно погледни към мене и ме помилуй, защото съм самотен и угнетен.

17. Скърбите на сърцето ми се умножиха; извади ме из моите беди.

18. Погледни моето страдание и моето безсилие и прости всичките ми грехове. /24/

 

Господ е моя светлина и мое спасение; от кого ще се боя? 

Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? /26/

 

16. Очите на Господа са обърнати към праведниците, и ушите Му – към техните вопли. /33/

 

19. Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси.

20. Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави. /33/

 

3. Уповавай се на Господа и върши добро; живей на земята и пази истината.

4. Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на сърцето ти. /36/

 

29. Праведниците ще наследят земята и ще живеят на нея вечно.

30. Устата на праведника изказват премъдрост, и езикът му изговаря правда.

31. Законът на неговия Бог е в сърцето му; стъпките му няма да се поклатят.

32. Нечестивецът дебне праведника и търси да го умъртви;

33. но Господ няма да го предаде в негови ръце и няма да допусне да го обвинят, когато бъде съден.

34. Уповавай се на Господа и се дръж о Неговите пътища: и Той ще те въздигне, за да наследиш земята; и когато бъдат изтребвани нечестивците, ти ще видиш. /36/

 

5. Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа и се не обръща към горделивите и към ония, които се отбиват към лъжата! /39/

 

Както кошута жадува за водни потоци, тъй и душата ми, Боже, копнее за Тебе! /41/

 

6. Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог. /41/

 

10. Ще кажа на Бога, моя застъпник: защо си ме забравил? Защо ходя натъжен от обидите на врага?

11. Сякаш костите ми се трошат, кога враговете ми се гаврят над мене, кога ми думат всеки ден: де е твоят Бог?

12. Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог./41/

 

17. Не бой се, кога човек богатее, кога славата на дома му расте:

18. защото, умирайки, нищо няма да вземе; славата му не ще отиде подире му; /48/

 

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

4. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях,

5. защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене.

6. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд.

7. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.

8. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си).

9. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг.

10. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени.

11. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.

12. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.

13. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.

14. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.

15. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. /50/

 

18. защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш.

19. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. /50/

 

Рече безумец в сърцето си: „няма Бог“. Развратиха се човеците и извършиха гнусни престъпления; няма кой да прави добро.

3. Бог от небесата с внимание погледна към синовете човешки, за да види, има ли кой да разбира, да търси Бога.

4. Всички се отклониха, станаха еднакво покварени; няма кой да прави добро, няма ни един.

5. Нима не ще се вразумят ония, които вършат беззаконие, които тъй изпояждат народа ми, както ядат хляб, и които не призовават Бога? /51/

 

17. Аз пък ще възпявам Твоята сила и от ранни зори ще прогласям Твоята милост, защото Ти ми беше защита и прибежище в деня на моето нещастие. /58/

 

Слушай, народе мой, закона ми, наклонете ухо към думите на устата ми.

2. Ще отворя устата си с притчи и ще изговоря гатанки от старо време.

3. Каквото сме чули и узнали и каквото са ни разказвали отците ни,

4. няма да скрием от техните деца, като разгласяме на идещия род славата на Господа, силата Му и чудесата Му, които Той стори.

5. Той нареди наредби у Иакова и положи закон у Израиля, който заповяда на бащите ни да разказват на децата си,

6. за да знае идещият род, децата, които ще се родят, та и те в свое време да разказват на своите деца, –

7. да възлагат надеждата си на Бога, да не забравят делата Божии, да пазят Неговите заповеди

8. и да не бъдат като бащите – род упорит и бунтовен, непостоянен по сърце и неверен Богу по дух.  /77/

 

32. При все това те продължаваха да грешат и не вярваха в чудесата Му.

33. И Той погуби дните им в суета и годините им в смутове. /77/

 

3. Давайте правосъдие на сиромах и на сирак; бъдете справедливи към потиснат и беден;

4. отървайте сиромаха и бедния, изтръгвайте го из ръката на нечестивците.

5. Не знаят, не разбират, в тъма ходят; всички земни основи се клатят. /81/

 

6. Блажен човек, чиято сила е в Тебе, и чиито пътеки в сърцето са насочени към Тебе.

7. Като преминават долината на плача, те намират извори в нея, и дъжд я покрива с благословия; /83/

 

Наклони, Господи, ухото Си и чуй молитвата ми, защото съм беден и сиромах.

2. Запази душата ми, защото благоговея пред Тебе; Боже мой, спаси Твоя раб, който се уповава на Тебе.

3. Помилуй ме, Господи, защото към Тебе викам всеки ден.

4. Развесели душата на Твоя раб, защото към Тебе, Господи, възнасям душата си;

5. защото Ти, Господи, си благ и милосърден и многомилостив към всички, които Те призовават.

6. Чуй, Господи, моята молитва и послушай гласа на молбата ми.

7. В деня на скръбта си викам към Тебе, защото Ти ще ме чуеш. /85/

 

15. Правосъдие и правда са основа на Твоя престол; милост и истина вървят пред Твоето лице. /88/

 

8. Ти си поставил пред Себе Си нашите беззакония и нашето скрито – пред светлината на лицето Си. /88/

 

10. Дните на нашия живот са седемдесет години, а при по-голяма сила, осемдесет години; а най-доброто време от тях е труд и болест, защото минават бързо, и ние летим. /88/

 

5. Защото Ти ме развесели, Господи, с Твоите творения: възхищавам се от делата на Твоите ръце.

6. Колко са велики делата Ти, Господи! дивно дълбоки са Твоите помисли!

7. Несмислен човек не знае, и невежа няма да разбере това. /91/

 

13. Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански.

14. Насадени в дома Господен, те цъфтят в дворите на Бога нашего;

15. те и на старост са плодовити, сочни и свежи,

16. за да разгласят, че е праведен Господ, моята скала, и няма неправда в Него. /91/

 

10. Вие, които обичате Господа, ненавиждайте злото! Той пази душата на Своите светии; от ръката на нечестивците ги избавя.

11. Светлина свети над праведника, и на правите по сърце – веселие. /96/

 

24. Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения. /103/

 

40. И разпали се гневът на Господа против Неговия народ, погнуси се Той от Своето наследие

41. и ги предаде в ръцете на езичниците, и ония, които ги мразеха, почнаха да ги владеят.

42. Враговете им ги притесняваха, и те се смиряваха под тяхната ръка.

43. Много пъти Той ги избавяше, но те (Го) сърдеха с упорството си, и бяха унизявани за беззаконието си. /105/

 

Славете Господа, защото е благ, защото е вечна милостта Му!

2. Тъй да кажат избавените от Господа, които Той избави от вража ръка

3. и събра от страните, от изток и запад, от север и от морето.

4. Те скитаха в пустинята по безлюден път и не намираха населен град;

5. търпяха глад и жажда, душата им чезнеше в тях.

6. Но в скръбта си викнаха към Господа, и Той ги избави от техните неволи

7. и ги поведе по правия път, за да вървят към населен град.

8. Да славят Господа за милостта Му и за чудните Му дела към синовете човешки:

9. защото Той насити жадна душа и душа гладна изпълни с блага.

10. Те седяха в тъма и смъртна сянка, оковани с тъга и желязо;

11. защото се не покоряваха на думите Божии и нехаеха за волята на Всевишния.

12. Той смири тяхното сърце с мъки; те се препънаха, и нямаше кой да им помогне.

13. Тогава в скръбта си викнаха към Господа, и Той ги спаси от неволите им;

14. изведе ги от тъмата и смъртната сянка и разкъса оковите им.

15. Да славят Господа за милостта Му и за чудните Му дела към синовете човешки;

16. защото Той строши медните порти и сломи железните заворки.

17. Безразсъдните страдаха заради беззаконните си пътища и за неправдите си;

18. от всяка храна се отвръщаше душата им, и те се приближаваха към вратата на смъртта.

19. Тогава в скръбта си викнаха към Господа, и Той ги спаси от неволите им;

20. прати Своето слово, изцели ги и ги избави от техните гробове.

21. Да славят Господа за милостта Му и за чудните Му дела към синовете човешки!

22. Да Му принасят хвалебна жертва и да разгласят делата Му с пение! /106/

 

40. Той излива безчестие над князете и ги оставя да скитат в пустинята, дето няма пътища.

41. А бедния извлича от неволя, и умножава рода му като овче стадо. /106/

 

13. Дай ни помощ в утеснението, защото човешката защита е суетна. /107/

 

10. Начало на мъдростта е страхът Господен; здрав разум имат всички, които изпълняват Неговите заповеди. Неговата хвала ще пребъдва вечно. /110/

 

Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди.

2. Неговото семе ще бъде силно на земята; родът на праведните ще бъде благословен.

3. Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му пребъдва вечно.

4. В тъмнина изгрява светлината на правите; тя е блага, милостива и праведна.

5. Добрият човек се смилява и на заем дава; в съда той ще даде твърдост на думите си. /111/

 

5. Милостив е Господ и праведен, и милосърден е нашият Бог.

6. Господ пази простодушните: аз бях изнемогнал, и Той ми помогна.

7. Върни се, душо моя, в твоя покой, защото Господ ти стори добро.

8. Ти избави душата ми от смърт, очите ми – от сълзи, и нозете ми – от препъване.

9. Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите. /114/

 

5. В утеснението си викнах към Господа, – и Господ ме послуша и на простор ме изведе.

6. Господ е с мене, няма да се уплаша: какво ще ми стори човек?

7. Господ ми е помощник, ще гледам срещу моите врагове.

8. По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човек.

9. По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на князе. /117/

 

11. Скрил съм в сърцето си Твоето слово, за да не греша пред Тебе. /118/

 

18. Отвори очите ми, и ще видя чудесата на Твоя закон.

19. Странник съм на земята, не скривай от мене Твоите заповеди. /118/

 

92. Ако не бе Твоят закон утеха за мене, аз бих погинал в неволята си.

93. Довека няма да забравя Твоите заповеди, защото чрез тях ме оживяваш. /118/

 

103. Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи! по-сладки от мед на устата ми.

104. Чрез Твоите заповеди съм вразумен, затова мразя всеки лъжлив път.

105. Твоето слово е светило за ногата ми и светлина за пътеката ми. /118/

 

5. Господ е твой пазител; Господ е твоя сянка откъм твоята дясна ръка. /120/

 

Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите й; ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата.

2. Напразно вие ставате рано, седите до късно, ядете хляба на скръбта, когато Той на Своя възлюбен дава сън.

3. Ето, наследие от Господа са децата, награда от Него е плодът на утробата.

4. Каквото са стрелите в ръката на силния, това са младите синове.

5. Блажен човек, който е напълнил стрелника си с тях! Те няма да се засрамят, когато ще говорят с враговете при портите. /126/

 

Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища!

2. Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш!

3. Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти – като маслинени клони около твоята трапеза:

4. тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа! /127/

 

3. Той изцерява съкрушените по сърце и лекува техните скърби; /146/ 

 

 


 

Сватба TV
  ФИРМИ

Сватбени облекла
Булчински рокли (4)
Шаферски рокли (3)
Официални рокли (4)
Булчински аксесоари (5)
Булчински обувки (3)
Мъжки костюми (1)
Мъжки аксесоари (1)
Мъжки обувки (1)
Малки шаферки и шафери (1)
Основни сватбени услуги
Ресторант за сватба (4)
Сватбена фотография (12)
Сватбено видеозаснемане (11)
Сватбен диджей (5)
Сватбени агенции (11)
Брачни халки и бижута (3)
Покани за сватба (3)
Сватбена украса (12)
Булчински букети (4)
Сватбен грим и прическа (0)
Водещ на изнесен ритуал (6)
Сватбени торти (3)
Сватбен водещ (7)
Други сватбени услуги
Сватбени лимузини (0)
Сватбени аксесоари (6)
Ритуални чаши (6)
Ритуални свещи (5)
Погачи за сватба (1)
Подаръчета за гости (8)
Сватбен кетъринг (5)
Алкохол и напитки (0)
Оборудване под наем (4)
Онлайн магазини (2)
Сватбени ритуали, забавления, атракции
Фолклорни формации (2)
Танцови групи и изпълнители (0)
Музикални групи и изпълнители (1)
Фото будка (3)
Заря и фойерверки (0)
Атракции (2)
Още услуги
Моминско парти (5)
Ергенско парти (4)
Спа релакс разкрасяване (0)
Спортни занимания фитнес йога (0)
Меден месец (2)
Сватбен танц (0)
Детски аниматори (1)
Брачен договор (1)
Семейна астрология (0)
Обредни домове (0)
Църкви и манастири (0)

ПОЛЕЗНО

Планирайте вашата сватба
Промоции
Видеовизитки
Запознайте се
Съвети и идеи
Представяне на продукти и услуги

СЪСТОЯЛИ СЕ СВАТБИ
ТРЕЙЛЪРИ
ПОДКАСТИ
ВИДЕО

Сватбена украса (11)
Първи сватбен танц (3)
Ресторанти за сватба (1)
Подготовка на младоженците (1)
Първа среща (1)
Фолклорни изпълнители и програми (1)
Ритуали (1)
Заря и огнено шоу (3)
Фотографско слайдшоу (1)
Други (2)
Зад кулисите (1)
Смешни (2)
Подготовка церемонии (0)
Булчински рокли (0)
Ресторант ритуали веселие (0)
Мъжка мода (0)
Танцови програми (0)
Церемонии (0)
Ресторант атракции (0)
Поп изпълнители и групи (0)
Сватбени продукти (0)
Любопитно (0)

ПРЕПОРЪЧАНО
Новини
ОЩЕ

КЛИПОВЕ
Любопитно
Хумор
За ума
За сърцето
За душата

Вход за младоженци
Вход за фирми
OK

Ползвайки този сайт, вие се съгласявате с
Общите условия и Политиката за защита на личните данни.