ЗА СТРАСТИТЕ И ИЗКУШЕНИЯТА 

Страстите - това са болестите на душата, отделящи я от Бога.
ЗА СТРАСТИТЕ И ИЗКУШЕНИЯТА 
 • Необузданата свобода е майка на страстите. По-добре да се стараем да не изпускаме това, малкото /молитвеното правило/, отколкото да даваме място на греха с нежеланието си да ограничаваме себе си. Защото краят на тази неуместна свобода е жестокото робство. /Св. Исаак Сирин/
 • Всички страсти изхождат от самоугаждането, користолюбието и самолюбието, т.е. от похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска. Те на тях се и крепят. За да може някой да започне духовен живот в Христа, трябва да се отрече от себе си (Марк. 8:34), т.е. от порочните страсти в душата си. Щом човек се откаже от себе си и се въодушеви от решимостта да угождава само на Бога, страстите почват да губят своята опора. А загубят ли веднъж опората си в човека, те нямат вече предишната си сила, вследствие на която човек се е влачел подир тях като покорно добиче (1Кор. 12:2). /Архимандрит Серафим (Алексиев)/
 • Страстите - това са болестите на душата, отделящи я от Бога. /Преп. авва Исаия/
 • Главните страсти са осем: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гняв, печал, униние, тщеславие и гордост. Тези пороци се разделят на два вида: естествени, към които се отнася чревоугодието и блуд; и неестествени, като сребролюбието. /Преп. авва Исаия/
 • Да угаждаш на страстите си, това значи да скъсаш с духовния живот или поне да се отбиваш самоволно от неговия спасителен път и да търсиш сам своята гибел.
 • Оня, който угажда на страстите си кани дявола в душата си. Врагът дохожда около човека и живее от лошите му дела, тъй както кучето, подушило де е месарницата, все се навърта около нея в очакване да му подхвърлят някой кокал или парче месо. Ако обаче опразнят месарницата и я направят например цветарница, кучето ще дойде по навик още няколко пъти, па, като види, че тук няма вече месо за него, а благоухае на цветя, ще си отиде разочаровано с подвита опашка и вече няма да се върне там. /Архимандрит Серафим (Алексиев)/
 • Ако престанем да проливаме пот на земята, то по необходимост ще пожънем тръни. Наистина, страстите са тръни, и те израстват в нас от посяването им в тялото /Гал. 6:8/. Докато носим в себе си Адамовия образ, по необходимост носим в себе си и Адамовите страсти. Защото не е възможно на земята да не израстват растения, свойствени на нейната природа. /Св. Исаак Сирин/
 • И всекидневно, докато съществува земята, е необходимо да изтръгваме тръните от нея. Докато се трудим, тези тръни намаляват, защото земята не се очиства от тях изцяло. И ако това е така, и при временното разленяване, или при малкото нерадение, тръните се умножават и покриват лицето на земята, задушават посятото от теб и трудът ти се обезмисля: то всеки ден трябва да очистваш земята, защото прекратяването на очистването увеличава множеството тръни, от които да се очистим по благодатта на единосъщния и единороден Син Божий! /Св. Исаак Сирин/
 • Бог допуска да се обучаваш в духовната борба според твоята сила. А великите мъже Той изпитва, според тяхната сила, с велики изкушения, и те се радват на това, защото изкушението довежда човека до преуспяване. Дето предстои нещо добро, там има и борба. И тъй, не се бой от изкушенията, но се утешавай в тях, защото те водят към напредък. /Св. Варсануфий Велики/
 • Изкушението бива двояко - чрез щастие и чрез нещастие. Причината пък, поради която биват изкушавани хората, е трояка: в повечето случаи това става за изпитание, понякога - за изправление, а често пъти и като наказание за греховете ни. /Св. Йоан Касиан Римлянин 350-360 г./
 • Без допускането на изкушенията не е възможно ние да познаем истината. ... Без влизане в изкушения никой не може да придобие духовна мъдрост. /Св. Исаак Сирин/
 • Иисус не сам отишъл, а бил отведен в пустинята по Божествено усмотрение; това показва, че и ние не бива сами да се вдаваме в изкушенията, но когато бъдем въвлечени в тях, трябва да стоим мъжествено. /Св. Йоан Златоуст 347-407/
 • Човекът, като невръстен младенец, проси от Бога Неговата свята воля. Бог, като преблаг Отец, му дава благодат, но допуска и изкушения. Ако той претърпи изкушенията безропотно, получава допълнително благодат. Колкото повече благодат получава, толкова повече изкушения му се прибавят. /Старецът Йосиф Исихаст 1895-1959/
 • Не се опитвай да търсиш своята правота, защото тогава ще бъдеш неправ. Каквито и изкушения да допусне Господ, научи се да ги изтърпяваш мъжествено. Без много оправдания казвай: "Прости" и без да си сгрешил, кай се, все едно, че си сгрешил. Но казвай, че си сгрешил с вътрешно съзнание, не само външно, заради похвала, а дълбоко в себе си да осъждаш. /Старецът Йосиф Исихаст 1895-1959/
 • Като си спомняме думите на св. ап. Иаков: "Блажен е оня човек, който търпи изкушение" (1:12) ние трябва да разбираме тези думи от молитвата не в смисъл "не допущай никога да бъдем изкушавани", а в смисъл "не допущай да бъдем победени в изкушението". Иов бил изкушаван, но не бил въведен в изкушение, защото с Божията помощ "Нищо неразумно не изрече за Бога" (Иов. 1:22) и не осквернил устата си с богохулен ропот, към какъвто искал да го привлече изкусителят. Изкушаван бил и Авраам, изкушаван бил и Йосиф, но както единият, така и другият не били въведени в изкушение, защото никой от тях не изпълнил волята на изкусителя. /Св. Йоан Касиан Римлянин 350-360 г./
 • "И не въведи нас в изкушение" (и самият ти не се поддавай на изкушението, "но избави ни от лукавия" (сам не му се предавай доброволно и Господ няма да те даде на него). За да разберем правилно думите на Господнята молитва: "не ни въвеждай в изкушение", трябва да помним, че тази молитва е дадена на апостолите, когато помолили Христа да ги научи да се молят, дадена им е преди да слезе върху тях Дух Свети, когато сатаната ги поискал от Господа, за да ги сее като пшеница (вж. Лук. 22:31). Тогава апостолите били още слаби и лесно можели да паднат в изкушение (като Петър), затова и Спасителят влага в устата им думите: "не ни въвеждай в изкушение". А без изкушения на нашата вяра, надежда и любов не можем да живеем; изпитанията на сърдечните дълбини са нужни за самия човек, за да може той сам да види какъв е и да се поправи. Да, изкушенията са нужни, "за да се открият мислите на много сърца" (Лук. 2:35), да се открие твърдостта или слабостта на нашата вяра, знанието или невежеството, порочността или чистотата на сърцето, дали то се надява на Бога или на земното, дали обича себе си и тленното, или преди всичко Бога.
 • Казваш: "не ни въвеждай в изкушение", а самият ти не се ли тикаш, не си ли устремен и без изкушения към всевъзможни грехове? Казваш: "избави ни от лукавия", а самият ти не живееш ли в съдружие с лукавия или със злото от всякакъв род, чийто началник е дяволът? Внимавай, езикът ти да не бъде в разногласие със сърцето; внимавай, не лъжи Господа, когато се молиш. /Св. Йоан Кронщадски/
 • По учението на Св. отци [думите значат]: Не допущай, Господи, да паднем в грях, когато сме в изкушение! Пази ни да не погинем в изкушението! ... Плътта, светът и дяволът са трите мътни извори на изкушенията. ... Затова, когато се молим "не ни въвеждай в изкушение", трябва да имаме в съзнанието си и опасностите от плътските грехове, и нашето безсилие за борба, и нуждата от небесна помощ.
 • Защо Писанието употребява такива изрази, като знаем, че Бог никого не изкушава? (Иак. 1:13) - Тук трябва да кажем, че езикът на Св. Писание е приспособителен, образен, символически, не всякога буквален. ... Както изразът "Бог изкушава", тъй и изразът "за да узнае" [виж цитата от Бл. Августин по-горе, бел.ред.] са образни. ...Бог ни изпитва не за да узнае какви сме, а за да ни покаже, от една страна на самите нас, тъй като ние сами не се познаваме, а от друга страна, да ни открие пред околните, та и те да видят какви сме. /Архим. Серафим (Алексиев)/
 • Напусни стария свят на страстите и така ще влезеш в новия свят на Духа. /Св. Исаак Сирин/
 • Бог е допуснал за полза на душата тя да бъде достъпна за страстите. /Св. Исаак Сирин/
 • В сластолюбиво тяло не обитава познанието за Бога; и който обича тялото си, няма да придобие Божия благодат. /Св. Исаак Сирин/
Сватба TV
  ФИРМИ

Сватбени облекла
Булчински рокли (5)
Шаферски рокли (4)
Официални рокли (5)
Булчински аксесоари (6)
Булчински обувки (3)
Мъжки костюми (2)
Мъжки аксесоари (2)
Мъжки обувки (1)
Малки шаферки и шафери (2)
Основни сватбени услуги
Ресторант за сватба (5)
Сватбена фотография (12)
Сватбено видеозаснемане (11)
Сватбен диджей (6)
Сватбени агенции (12)
Брачни халки и бижута (3)
Покани за сватба (4)
Сватбена украса (13)
Булчински букети (5)
Сватбен грим и прическа (1)
Водещ на изнесен ритуал (7)
Сватбени торти (3)
Сватбен водещ (8)
Други сватбени услуги
Сватбени лимузини (1)
Сватбени аксесоари (7)
Ритуални чаши (7)
Ритуални свещи (6)
Погачи за сватба (2)
Подаръчета за гости (9)
Сватбен кетъринг (4)
Алкохол и напитки (0)
Оборудване под наем (5)
Онлайн магазини (2)
Сватбени ритуали, забавления, атракции
Фолклорни формации (2)
Танцови групи и изпълнители (0)
Музикални групи и изпълнители (1)
Фото будка (3)
Заря и фойерверки (0)
Атракции (2)
Още услуги
Моминско парти (6)
Ергенско парти (4)
Спа релакс разкрасяване (0)
Спортни занимания фитнес йога (0)
Меден месец (2)
Сватбен танц (0)
Детски аниматори (1)
Брачен договор (1)
Семейна астрология (0)
Обредни домове (0)
Църкви и манастири (0)

ПОЛЕЗНО

Планирайте вашата сватба
Промоции
Видеовизитки
Запознайте се
Съвети и идеи
Представяне на продукти и услуги

СЪСТОЯЛИ СЕ СВАТБИ
ТРЕЙЛЪРИ
ПОДКАСТИ
ВИДЕО

Сватбена украса (12)
Първи сватбен танц (3)
Ресторанти за сватба (1)
Подготовка на младоженците (1)
Първа среща (1)
Фолклорни изпълнители и програми (1)
Ритуали (1)
Заря и огнено шоу (3)
Фотографско слайдшоу (1)
Други (2)
Зад кулисите (1)
Смешни (2)
Подготовка церемонии (0)
Булчински рокли (0)
Ресторант ритуали веселие (0)
Мъжка мода (0)
Танцови програми (0)
Церемонии (0)
Ресторант атракции (0)
Поп изпълнители и групи (0)
Сватбени продукти (0)
Любопитно (0)

ПРЕПОРЪЧАНО
Новини
ОЩЕ

КЛИПОВЕ
Любопитно
Хумор
За ума
За сърцето
За душата

Вход за младоженци
Вход за фирми
OK

Ползвайки този сайт, вие се съгласявате с
Общите условия и Политиката за защита на личните данни.