ПОСЛАНИЯ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА

Към свобода сте призвани вие, братя; само че свободата ви да не служи като повод да угаждате на плътта, но с любов си услужвайте един другиму. Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в: възлюби ближния си като себе си.
ПОСЛАНИЯ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА
 • Понеже те, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, а се заблудиха в своите помисли, и неразумното им сърце се помрачи;

наричайки себе си мъдри, те обезумяха,

и славата на нетленния Бог измениха в образ, подобен на тленен човек, на птици, на четвероноги и на влечуги, –

затова и Бог, според похотите на сърцата им, предаде ги на нечистотата, за да се безчестят телата им сами в себе си;

те замениха истината Божия с лъжа, и се поклониха и служиха на творението повече, отколкото на Твореца, Който е благословен вовеки. Амин.

Затова Бог ги предаде на срамотни страсти: жените им замениха естественото употребление с противоестествено;

също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други, и вършеха срамотии мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда.

А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум – да вършат онова, що не прилича,

бидейки изпълнени с всяка неправда, блудство, лукавство, користолюбие, злоба; пълни със завист, убийство, разпри, измама, злонравие;

бидейки клюкари, клеветници, богомразци, ругатели, горделивци, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни към родители,

безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими, немилостиви.

 

 • Защото, още когато ние бяхме немощни, Христос в определеното време умря за нечестивите.

За праведник едва ли ще умре някой; за добрия, може би, някой и да се реши да умре.

Но Бог доказва любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни.

 • Знаем, че законът е духовен, пък аз съм от плът, продаден на греха.

А каквото правя, не зная; защото не това, що желая, върша, а онова, що мразя, него правя.

 • Аз зная, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто; защото желание за добро има у мене, но да го върша не намирам сили.

Защото не доброто, което искам, правя, а злото, което не искам, него върша.

А щом върша това, що не искам, не аз го върша вече, а грехът, който живее в мене.

 

 • Защото ония, които живеят по плът, за плътско мислят, а които живеят по дух – за духовно.

Плътското мъдруване е смърт, а духовното мъдруване – живот и мир;

 • Ако Бог е за нас, кой ще е против нас?
 • Ами ти, човече, кой си, та спориш с Бога? Изделието нима ще каже на майстора си: защо си ме тъй направил?
 • Няма разлика между иудеин и елин, защото един и същ е Господ на всички, богат за всички, които Го призовават.

Защото всякой, който призове името Господне, ще се спаси.


 

 • Защото, както в едно тяло имаме много членове, ала всички членове вършат не една и съща работа,

тъй и ние многото съставяме едно тяло в Христа, а отделно един другиму сме членове.

И понеже, по дадената нам благодат, имаме разни дарби, то, имаш ли пророчество, пророчествувай според вярата;

имаш ли служба, пребъдвай в службата; учител ли си, – в учението;

наставник ли си, – наставлявай; дарител ли си, – дарувай простосърдечно; предстоятел ли си, – предстоявай с усърдие; благотворител ли си, – благотвори на радо сърце.

Любовта да бъде нелицемерна; отвръщайте се от злото, прилепяйте се към доброто;

бъдете един към други нежни с братска любов; преваряйте се в почит един към други;

в усърдието не бивайте лениви; духом бъдете пламенни; Господу служете;

бъдете радостни в надеждата; в скръбта бивайте търпеливи, в молитвата – постоянни;

помагайте на светиите в техните нужди; залягайте да бъдете страннолюбиви;

благославяйте вашите гонители; благославяйте, а не кълнете.

Радвайте се с ония, които се радват, и плачете с ония, които плачат.

Бъдете единомислени помежду си; не мислете за себе си високо, а носете се смирено; недейте се има за мъдри;

не въздавайте никому зло за зло, а залягайте за това, що е добро пред всички човеци.

Ако е възможно, доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички човеци.

Не отмъщавайте за себе си, възлюбени, а дайте място на Божия гняв. Защото писано е: „отмъщението е Мое. Аз ще отплатя, казва Господ“.

И тъй, ако врагът ти е гладен, нахрани го; ако е жаден, напой го; защото, вършейки това, ти ще струпаш жар на главата му.

Не се оставяй да те надвива злото, но надвивай злото с добро.


 

 • Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наредени.
 • Настъпил часът да се събудим вече от сън. 
 • Ние, силните, сме длъжни да понасяме немощите на слабите и не на себе си да угаждаме;
 • Гледайте, братя, какви сте вие, призваните: не мнозина сте мъдри по плът, не мнозина силни, не мнозина благородни;

ала Бог избра онова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите; Бог избра онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните;

Бог избра онова, що е от долен род на тоя свят и е унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо, –

та никоя плът да се не похвали пред Бога.

 • Вие сте храм Божий, и Духът Божий живее във вас.
 • Мъдростта на тоя свят е безумство пред Бога, както е писано: „Той улавя мъдрите в тяхното хитруване“.

И пак: „Господ знае, че помислите на мъдреците са суетни“.

 • Вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии.
 • Но, за да се избягва блудството, нека всеки си има своя жена, и всяка жена да си има свой мъж.

Мъжът да отдава на жена си дължимата любов; също и жената – на мъжа.

Жената не е господарка на тялото си, а мъжът; също и мъжът не е господар на тялото си, а жената.

Недейте се лишава един от други – освен по съгласие за някое време, за да пребъдвате в пост и молитва; след това бъдете си пак заедно, за да ви не изкушава сатаната, поради вашето невъздържане.

 • Вие сте скъпо купени; не ставайте роби на човеци.

Всякой в каквото звание е призван, братя, в него и да остава пред Бога.

 • Храната не ни приближава към Бога, защото, нито ако ядем, печелим, нито ако не ядем, губим.
 • Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно; всичко ми е позволено, ала не всичко е за поука.

Никой да не търси своята полза, а всякой – ползата на другиго.

 • Има различни дарби, ала Духът е един и същ;

има различни служби, ала Господ е един и същ;

има и различни действия, ала Бог е един и същ, Който върши всичко у всички.

Но всекиму се дава да се прояви у него Духът за обща полза;

защото едному се дава чрез Духа слово на мъдрост, другиму – слово на знание, чрез същия Дух;

едному – вяра, чрез същия Дух; другиму – дарби за лекуване, чрез същия Дух;

едному – чудодействия, другиму – пророчество, едному – да различава духовете, другиму – разни езици, а другиму – да тълкува езици.

Всичко това го произвежда един и същият Дух, като разпределя всекиму по отделно, както си иска.


 

 • Понеже, както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от мъртви дойде чрез Човека.

Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят;

но всеки по своя ред: начатък е възкръсналият Христос; после, при Неговото идване, ще възкръснат ония, които са Христови;

 • Но ще каже някой: как ще възкръснат мъртвите и в какво тяло ще дойдат?

Безумецо, това, що ти сееш, няма да оживее, ако не умре.

 • Ето, тайна ви казвам: всинца няма да умрем, ала всинца ще се изменим.
 • Знаем, че, когато земното наше жилище, тая хижа, се разруши, ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно, вечно.
 • Всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всякой заслуженото, според доброто или злото, което е извършил с тялото си.
 • Към свобода сте призвани вие, братя; само че свободата ви да не служи като повод да угаждате на плътта, но с любов си услужвайте един другиму.

Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в: възлюби ближния си като себе си.

 • Аз казвам: живейте духом, и не ще изпълнявате прищевките на плътта.

Защото плътта желае противното на духа, а духът – противното на плътта; те се противят един другиму, за да не правите онова, що бихте пожелали.

 • Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство,

идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, разногласия, (съблазни,) ереси,

завист, убийства, пиянство, срамни гощавки и други такива; отнапред ви казвам, както и по-преди ви казах, че, които вършат това, няма да наследят царството Божие.

А плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. 

 • Който счита себе си за нещо, бидейки нищо, той себе си мами.
 • Каквото посее човек, това и ще пожъне:

който сее в плътта си, от плътта ще пожъне тление; а който сее в духа, от духа ще пожъне вечен живот.

 • Гневете се, но не грешете: слънце да ви не залязва гневни;
 • Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги.
 • Затова е казано: стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те осветли Христос.
 • Користолюбието е идолослужение.
 • Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, като на Господа,

защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, и Той е спасител на тялото.

Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко.

Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде Себе Си за нея;

 • Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си: който обича жена си, себе си обича.
 • Тъй и всеки един от вас така да обича жена си, както обича себе си, а жената да се бои от мъжа си.
 • Вие, децата, бъдете послушни на родителите си, в името на Господа, защото това е справедливо.

„Почитай баща си и майка си“ (това е първа заповед с обещание),

„за да ти бъде добре, и да живееш дълго на земята“.

И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.

 • Всичко, що вършите, вършете от душа, като за Господа, а не за човеци;
 • Гледайте, никой никому да не отвръща зло за зло; а винаги желайте доброто и един другиму, и на всички. Винаги се радвайте. Непрестанно се молете.

За всичко благодарете; защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса. Духа не угасяйте. Пророчествата не унижавайте.

Всичко изпитвайте, о доброто се дръжте. Въздържайте се от всякакво зло.

 • Бог не ни е дал дух на боязливост, а дух на сила, любов и целомъдрие.
 • А глупави и невежествени разисквания отбягвай, като знаеш, че те пораждат крамоли;

а Господният раб не бива да влиза в крамоли, но да бъде към всички кротък, поучлив и търпелив;

с кротост да наставлява противниците, та дано Бог им даде покаяние, да познаят истината

и да се освободят от примката на дявола, който ги е живи уловил, за да изпълняват волята му.

 

 • И това знай, че в последните дни ще настанат усилни времена.

Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни,

непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци,

предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци,

които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли. И от такива се отвръщай!

Към тях принадлежат ония, които се примъкват в къщите и прелъстяват женуря, претоварени с грехове и обзети от различни похоти, –

женуря, които всякога се учат и никога не могат да стигнат до познание на истината.

Па и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Иисуса, ще бъдат гонени.

А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани.

Но ти пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш, от кого си научен;

 

 • Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения.
 • Защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но, водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гъделичкат слуха;

те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат.

Но ти във всичко бодърствувай, скърби претърпи, дело на благовестник извърши, службата си добре изпълни.

Защото аз вече ставам жертва, и времето на моето отхождане настъпи.

С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих;

 • Вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда.
Сватба TV
  ФИРМИ

Сватбени облекла
Булчински рокли (4)
Шаферски рокли (3)
Официални рокли (4)
Булчински аксесоари (5)
Булчински обувки (3)
Мъжки костюми (1)
Мъжки аксесоари (1)
Мъжки обувки (1)
Малки шаферки и шафери (1)
Основни сватбени услуги
Ресторант за сватба (4)
Сватбена фотография (12)
Сватбено видеозаснемане (11)
Сватбен диджей (5)
Сватбени агенции (11)
Брачни халки и бижута (3)
Покани за сватба (3)
Сватбена украса (12)
Булчински букети (4)
Сватбен грим и прическа (0)
Водещ на изнесен ритуал (6)
Сватбени торти (3)
Сватбен водещ (7)
Други сватбени услуги
Сватбени лимузини (0)
Сватбени аксесоари (6)
Ритуални чаши (6)
Ритуални свещи (5)
Погачи за сватба (1)
Подаръчета за гости (8)
Сватбен кетъринг (5)
Алкохол и напитки (0)
Оборудване под наем (4)
Онлайн магазини (2)
Сватбени ритуали, забавления, атракции
Фолклорни формации (2)
Танцови групи и изпълнители (0)
Музикални групи и изпълнители (1)
Фото будка (3)
Заря и фойерверки (0)
Атракции (2)
Още услуги
Моминско парти (5)
Ергенско парти (4)
Спа релакс разкрасяване (0)
Спортни занимания фитнес йога (0)
Меден месец (2)
Сватбен танц (0)
Детски аниматори (1)
Брачен договор (1)
Семейна астрология (0)
Обредни домове (0)
Църкви и манастири (0)

ПОЛЕЗНО

Планирайте вашата сватба
Промоции
Видеовизитки
Запознайте се
Съвети и идеи
Представяне на продукти и услуги

СЪСТОЯЛИ СЕ СВАТБИ
ТРЕЙЛЪРИ
ПОДКАСТИ
ВИДЕО

Сватбена украса (11)
Първи сватбен танц (3)
Ресторанти за сватба (1)
Подготовка на младоженците (1)
Първа среща (1)
Фолклорни изпълнители и програми (1)
Ритуали (1)
Заря и огнено шоу (3)
Фотографско слайдшоу (1)
Други (2)
Зад кулисите (1)
Смешни (2)
Подготовка церемонии (0)
Булчински рокли (0)
Ресторант ритуали веселие (0)
Мъжка мода (0)
Танцови програми (0)
Церемонии (0)
Ресторант атракции (0)
Поп изпълнители и групи (0)
Сватбени продукти (0)
Любопитно (0)

ПРЕПОРЪЧАНО
Новини
ОЩЕ

КЛИПОВЕ
Любопитно
Хумор
За ума
За сърцето
За душата

Вход за младоженци
Вход за фирми
OK

Ползвайки този сайт, вие се съгласявате с
Общите условия и Политиката за защита на личните данни.