Новото в Сватба ТВ

Когато създавахме сайта на Сватба ТВ, ние си поставихме две основни цели: първо, той да предоставя разнообразни и атрактивни възможности за фирмите да представят своята дейност и второ, да осигурява на младоженците пълнота и систематизираност на информацията, лесна ориентация в неговата структура и приятно сърфиране по многобройните му страници.

Преследвайки тези цели, още в началото на работата по сайта установихме, че утвърдените в света модели на сватбени платформи, не са в състояние да задоволят изискванията, които си поставихме.

Това ни принуди да търсим и откриваме нови решения. 

Оставайки верни на поставените цели и желаейки да ги изпълним в максимална степен, ние създадохме много нови и непознати са световната практика подходи, средства и похвати, както и усъвършенствахме някои от утвърдените до момента.

За нас е удоволствие да споделим новостите, с които се отличава сайта на Сватба ТВ:

1. Ново разбиране на темата “сватба”. 

До момента всички утвърдени световни платформи разглеждат сватбата единствено през призмата на нейните организационно-битови измерения. За нас това е твърде тесен и ограничен подход към този човешки феномен. Ние искаме да разкриваме неговите по-дълбоки философски, религиозни, културни и социални измерения и така да ангажираме вниманието и обогатим разбиранията на младоженците. За тази цел създадохме специални предавания и страници.

2. Ново разбиране за мисия.

Всички съществуващи платформи или нямат дефинирана мисия, или тя се изчерпва с организационния аспект на сватбата. Осъзнавайки фундаменталното значение на сватбата за човека и обществото, както и на непосредствено свързаните с нея теми за любовта, семейството и децата, отчитайки агресивните и антихуманни тенденции към разбиване на традиционното семейство, ние решихме да вземем страна в тази епохална битка срещу природата на човека и да въздигнем като наша мисия и върховна ценност утвърждаването на общочовешките и християнски ценности: Любов, Брак, Семейство, Деца, Почит към родителите. Убедени сме, че сайт с подобна проблематика не може и не бива да остава встрани от най-страшното посегателство срещу човешкото в историята на света. За нас вземането на страна и участието в тази борба и въпрос на нравствен и обществен дълг.  

3. Уникални тематични предавания.

Желаейки да привлечем не само младоженците, но и по-широки кръгове от обществото към проблемите на сватбата и семейството, ние създадохме уникални тематични предавания:

Предаване, в което младоженци ще споделят своите любовни истории, годеж, решение за създаване на семейство, организацията, преминаването и емоциите на сватбения ден,     техните планове и мечти за бъдещето. В предаването ще каним и двойки с дългогодишни бракове, за да разкажат за техния път, трудности и щастливи мигове, за смисъла и ценността на семейството.

Срещи с известни личности от всички сфери на обществения живот. Опит да надникнем във вътрешния им свят и опознаем тяхната чувствителност и отношение към живота, ценности, житейски каузи и стремежи, и разбира се, отношението им към основните теми на Сватба ТВ - любов, брак, сватба, семейство, деца.

Истински истории за живия живот и неговите драми, комедии и трагедии, през очите и сърцата на участници в тях. Известни имена от сватбения бранш споделят любопитни, необичайни и вълнуващи истории от тяхната практика, които са ги впечатлили особено силно. Странни сватби и церемонии, облекла и ритуали, подаръци и гости, пожелания и изненади, речи и клетви, храни и напитки, но също и смях и тъга, любов и разочарования, страсти и неволи, възходи и падения, сълзи на радост и гняв. 

Разкриване личния свят на известни професионалисти от сватбения бранш - семейство, интереси, хобита, занимания, стремежи и мечти, ценности и мироглед. Откровен разговор за живота и неговия смисъл, за отношението им към любовта, семейството, религията, щастието, истината, приятелите, успехите и провалите. 

Предаване за култура и изкуство. Срещи с творци, представяне на събития, автори и произведения. Разговори за културната ситуация в България, за ролята на изкуството, за ценностите “любов”, “брак” и “семейство” в контекста на съвременното западно общество и насилствената политика за тяхното преформатиране, за художественото им интерпретиране със средствата на различните изкуства.

Сватбата и брака през погледа на Православието. Разговори със свещеници и богослови за основите на вярата и християнските ценности и морал.

4. Създадохме уникални предавания и подкасти, за да осигурим възможност на фирмите да представят своята дейност по един нетрадиционен и атрактивен начин:

 

5. Нов модел на фирмен профил.

Създадохме нов модел на фирмен профил, който по степен на пълнота, яснота, разнообразие, изчерпателност и систематизираност на съдържанието е без аналог сред световните сватбените платформи. Освен пълна фирмена информация, профилът предлага на младоженците и информация за всички публикации на фирмата в различните страници на сайта, както и всичките им участия в разнообразните подкасти, рубрики и предавания на Сватба ТВ.

6. Нов подход към статиите в сайта.

За разлика от всички световни сватбени сайтове, в които авторите на статиите, представящи продукти и услуги, споделяне на съвети и идеи, анонсиране на модни тенденции и др. са журналисти или “експерти” с незнаен опит, то в Сватба ТВ тези статии ще бъдат писани само от професионалисти, представители на фирми от сватбения бранш. Нямаме съмнение, че имайки голям практически опит, съветите и идеите на професионалистите, както и представянето на продукти и услуги от техните производители, ще бъдат много по-полезни и практични, отколкото разсъжденията на някой журналист, незапознат с тънкостите, известни на експерта.  

7. Свобода и самостоятелност: лично администриране на профила и публикаците.

Поредното ни нововъведение, което създадохме изцяло в интерес на фирмите и отново без аналог в световната сватбена практика, е възможността да те да администрират своя профил, както и всичките си публикации. Това гарантира пълна свобода и независимост, както и 24-часов административен достъп до  фирмения профил и публикациите.

8. Страница “Статистика” във фирмения профил.

Следващата нова и полезна за фирмите страница се нарича “Статистика” и се намира в административното табло на техния профил. Тя съдържа данни за поведението на гостите в техните профили, като: месечна посещаемост на профила, брой кликвания върху фирмения сайт, брой кликвания върху фирмената електронна поща, брой изтеглени талони за отстъпки, брой гледания на видеовизитката, брой изпратени запитвания за оферта, брой кликвания върху телефонния номер. Също така там има и бутон, който отпраща към страницата “Статистика на сайта”.

9. Страница “Статистика на сайта”.

Следващата нова и полезна за фирмите и младоженците страница дава изчерпателна информация за цялата платформа: брой посетители на сайта за месец, брой регистрирани фирми, брой регистрирани младоженци, брой отзиви от младоженци, брой публикувани професионални препоръки, талони за отстъпки и промоции, брой публикувани статии, снимки, клипове и видеа, подкасти, рубрики и предавания, брой продукти и услуги, предлагани в магазина.

10. Страница Фирмена видеовизитка.

Фирмената видеовизитка ще обогати по един атрактивен начин впечатленията на младоженците за фирмата, добавяйки емоционалност, лично отношение и креативност, и е поредното ни нововъведение в практиката на сватбените платформи. Публикуването на всички видеовизитки, систематизирани по категории в отделна страница, дава възможност на младоженците с лекота да се запознаят с фирмите, която ги интересуват.

11. Специална страница “Трейлъри”.

Обособяването на трейлърите в отделна страница, както и добавянето за всеки трейлър на всички фирми, взели участие в реализирането на сватбеното тържество, с линкове към техните профили в Сватба ТВ, е следващотото ни нововъведение, което ще бъде от голяма полза за младоженците. Те ще могат не само да се насладят на клипа, но и да се информират за екипът, реализирал сватбата и ако някой изпълнител ги е впечатлил с работата си, да го ангажират за своя празник. Трейлърът ще бъде добавен във фирмените профили на всички членове  на сватбения екип, което допълнително ще обогати профилите и ще направи още по-пълно представянето на фирмите пред младоженците.

12. Специална страница “Видео”.

Страницата предлага тематично систематизирани видеа, свързани с подготовката и провеждането на сватбеното тържество, даващи визуална представа на младоженците за важни и вълнуващи моменти, като: подготовка на булката, взимане или “крадене” на булката, изнесени ритуали, декорации, първи сватбен танц, разрязване на сватбената торта и др. Убедени сме, че тази уникална за световните сватбени платформи страница, ще бъде изключително приятна и полезна за младоженците в подготовката на техните празници. 

13. Специална страница “Клипове”.

Създадохме страница, съдържаща изключително жанрово разнообразие от сватбени и семейни клипове, както и образци, дело на световно известни сватбени видеографи. Освен естетическо удоволствие, тази уникална за сватбените платформи страница, позволява на младоженците да се запознаят със световните тенденции в сватбената видеография и да си изградят максимално високи критерии за оценка. Убедени сме, че тази страница ще бъде сред любимите на младите хора и особено на бъдещите булки, и ще им помогне много, както в избора на видеограф, така и като генератор на идеи за техните сватбени тържества. 

14. Специална страница “Запознайте се”.

Създадохме отделна страница, посветена на фирмите от сватбения бранш, която им дава възможност да напишат статия, с която да представят своята дейност по най-добрия за тях начин, да я илюстрират с фотоси и спечелят вниманието на младоженците. За по-голямо удобство на двойките, статиите са подредени по категории, като по този начин те лесно биха могли да се запознаят с фирмите, които ги интересуват. Тази допълнителна възможност за привличане вниманието на младоженците отново няма аналог в световните сватбени платформи.

15. Отделна страница “Талони за отстъпки”.

Практиката да се предоставят талони за отстъпки за младоженците, регистрирани в съответния сайт е позната практика в сватбените платформи. Обичайно талоните са публикувани в профилите на фирмите, които ги предоставят. Ние усъвършенствахме тази практика, като създадохме отделна страница, в която са публикувани всички талони за отстъпки, систематизирани по категории. Това спестява на младоженците усилията да препускат от профил в профил и им дава лесен и директен достъп до всички отстъпки. 

16. Отделна страница “Промоции”.

Обособяването на промоциите, които предоставят различните фирми в отделна страница, както и тяхното систематизирано по категории представяне, ще спести на младоженците много време и нерви, като направи излишно посещаването на множество профили, за да се информират за евентуални намаления и промоции. Убедени сме, че това нововъведение ще се посрещне с чувство на облекчение от младите двойки.  

17. Страница “Новини”.

Създаването на страница, която ще информира младоженците за важни и интересни новини и събития у нас и по света, е поредното ни нововъведение в сватбените платформи. Освен любопитната международна информация, двойките ще научават за всичко важно в сватбения бранш, което се случва у нас, като: ревюта на булчински и вечерни рокли, модни ревюта на мъжки костюми, откриване на нови магазини, свързани със сватбения ден, различни изложения и форуми, нови продукти и услуги, постижения и награди на фирми от бранша, необичайни сватби и др.

18. Възможности за презентация и реклама.

Без съмнение, сайтът на Сватба ТВ предлага най-многобройните, разнообразни, атрактивни и ефективни възможности за презентация на фирмите и рекламиране на тяхната дейност, в сравнение с най-утвърдените световни сватбени платформи.

19. Страници за човека, смисъла и живота.

Разглеждайки сватбата не в нейния битов план, а като човешки феномен, веднага забелязваме, че тя е непосредствено свързана с темите за любовта, семейството, децата, почитта към родителите, както и с други фундаментални за човека въпроси. Ето защо счетохме за необходимо да включим в сайта и страници, разглеждащи тези проблеми през очите на бележити личности, духовни учители, учени, мислители, хора на изкуството, политици. Така се родиха следващите, непознати за световните сватбени платформи, страници:

  • “За сърцето” - стихове за любовта и човека от големи български поети.
  • “За ума” - афоризми на бележити личности за любовта, брака, семейството и живота.
  • “За душата” - откъси от Библията, Светите отци и съвременни светители за православната вяра, Бога, света, човека и семейството. 
  • “Хумор” - остроумия и анекдоти от световно известни личности.

Вярваме, че тези страници ще обогатят вътрешния свят на младите хора и ще се превърнат за тях в спасителен духовен оазис в забързаното и все по-битовизиращо се ежедневие.
 

Сватба TV
  ФИРМИ

Сватбени облекла
Булчински рокли (4)
Шаферски рокли (3)
Официални рокли (4)
Булчински аксесоари (5)
Булчински обувки (3)
Мъжки костюми (1)
Мъжки аксесоари (1)
Мъжки обувки (1)
Малки шаферки и шафери (1)
Основни сватбени услуги
Ресторант за сватба (4)
Сватбена фотография (12)
Сватбено видеозаснемане (11)
Сватбен диджей (5)
Сватбени агенции (11)
Брачни халки и бижута (3)
Покани за сватба (3)
Сватбена украса (12)
Булчински букети (4)
Сватбен грим и прическа (0)
Водещ на изнесен ритуал (6)
Сватбени торти (3)
Сватбен водещ (7)
Други сватбени услуги
Сватбени лимузини (0)
Сватбени аксесоари (6)
Ритуални чаши (6)
Ритуални свещи (5)
Погачи за сватба (1)
Подаръчета за гости (8)
Сватбен кетъринг (5)
Алкохол и напитки (0)
Оборудване под наем (4)
Онлайн магазини (2)
Сватбени ритуали, забавления, атракции
Фолклорни формации (2)
Танцови групи и изпълнители (0)
Музикални групи и изпълнители (1)
Фото будка (3)
Заря и фойерверки (0)
Атракции (2)
Още услуги
Моминско парти (5)
Ергенско парти (4)
Спа релакс разкрасяване (0)
Спортни занимания фитнес йога (0)
Меден месец (2)
Сватбен танц (0)
Детски аниматори (1)
Брачен договор (1)
Семейна астрология (0)
Обредни домове (0)
Църкви и манастири (0)

ПОЛЕЗНО

Планирайте вашата сватба
Промоции
Видеовизитки
Запознайте се
Съвети и идеи
Представяне на продукти и услуги

СЪСТОЯЛИ СЕ СВАТБИ
ТРЕЙЛЪРИ
ПОДКАСТИ
ВИДЕО

Сватбена украса (11)
Първи сватбен танц (3)
Ресторанти за сватба (1)
Подготовка на младоженците (1)
Първа среща (1)
Фолклорни изпълнители и програми (1)
Ритуали (1)
Заря и огнено шоу (3)
Фотографско слайдшоу (1)
Други (2)
Зад кулисите (1)
Смешни (2)
Подготовка церемонии (0)
Булчински рокли (0)
Ресторант ритуали веселие (0)
Мъжка мода (0)
Танцови програми (0)
Церемонии (0)
Ресторант атракции (0)
Поп изпълнители и групи (0)
Сватбени продукти (0)
Любопитно (0)

ПРЕПОРЪЧАНО
Новини
ОЩЕ

КЛИПОВЕ
Любопитно
Хумор
За ума
За сърцето
За душата

Вход за младоженци
Вход за фирми
OK

Ползвайки този сайт, вие се съгласявате с
Общите условия и Политиката за защита на личните данни.