Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за поверителност и бисквитки съдържа информация относно целите и начините за използване на Вашите лични данни във връзка с предоставянето на нашите услуги.

Политика за поверителност и бисквитки
www svatbatv.bg

Ние, от „Уединг Медия Груп“ ЕООД (“Администратор”, “Ние”), ценим високо поверителността на Вашите данни. Настоящата политика за поверителност и бисквитки (“Политика”) съдържа информация относно целите и начините за използване на Вашите лични данни във връзка с предоставянето на нашите услуги (“Услуги”). Повече информация за нас и Услугите ни можете да получите на нашия уебсайт с адрес www.svatbatv.bg  (“Уебсайт”, “Сайт”).
Запознайте се внимателно с настоящата Политика, за да разберете как ние събираме, използваме, защитаваме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, включително българския Закон за защита на личните данни (“ЗЗЛД”) и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (“GDPR”).

1. Дефиниции

“Лични данни” – всякакъв вид информация, която е свързана с идентифицирано лице или лице, което може да бъде идентифицирано.

“Бисквитки” – малки по размер файлове, които даден сайт или доставчик на услуга съхранява в паметта на Вашето устройство посредством използвания от Вас браузър (ако не сте забранили това).

“Администратор на лични данни” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата на обработването на лични данни.

“Обработващ лични данни” – физическо или юридическо лице, което въз основа на договор обработва лични данни, предоставени от Администратора, за уговорените цели.

2. Администратор

Администратор на лични данни на платформата www.svatbatv.bg е „Уединг медия груп“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 206128852, със седлаище и адрес на управление: град София, ул. „Голаш“ № 7, ет 2, ап. 3.

3. Каква информация събираме и за какви цели?

В нашия Сайт събираме информацията, подадена от Вас чрез попълване на форми за контакт, при създаване на потребителски профил или когато по друг начин използвате Услугите на Уебсайта.
В таблицата по-долу са посочени категориите лични данни, които събираме, за какви цели ги събираме, на какво правно основание ги обработваме, както и срокът, за който ги съхраняваме.


Цел

Лични данни

Правно основание

Срок за съхранение

Създаване на потребителски профил с имейл адрес

 

 • Име и фамилия;
 • Имейл адрес;
 • Телефонен номер;

 

Вашето съгласие

До момента, в който оттеглите своето съгласие чрез отправяне на искане за заличаване на личните Ви данни.

Изпълнение на избрана/и от Вас Услуга/и.

 • Име и фамилия;
 • Телефонен номер;
 • Имейл адрес.

Вашето съгласие. Изпълнение на договорно задължение към Вас във връзка с предоставената Услуга.

 

Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.

 

За осъществяване на контакт с фирма от
Регистрираните партньори в Сайта

 • Име и фамилия;
 • Телефонен номер;

Имейл адрес.

Вашето съгласие.

Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.

Осъществяване на връзка с Вас и отговаряне на Ваши запитвания

 • Име и фамилия;
 • Имейл адрес;
 • Телефонен номер.

Вашето съгласие.
За защита на наши легитимни интерес също.

Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите,  за които данните са събрани.

Персонализиране на Вашето потребителско изживяване, предоставяне на съдържание, предложения и оферти, от които бихте имали интерес, както и подобряване качеството на нашите Услуги

 • Име и фамилия;
 • Имейл адрес;
 • IP адрес;
 • Геолокация;
 • Данни за трафик;
 • Данни за бисквитки.

Вашето съгласие

Личните данни, събирани чрез бисквитки и подобни технологии, ще бъдат обработвани до промяна на Вашите предпочитания за използване на бисквитки.

Маркетинг цели - изпращане на периодични нотификации и бюлетини относно други продукти и услуги, предлагани от Нас и нашите партньори

 • Име и фамилия;
 • Имейл адрес.

 

Вашето съгласие

Личните данни, необходими за изпращане на комуникация, ще бъдат обработвани до момента, в който оттеглите съгласието си за получаване на подобна комуникация.

 

 

4.  Как използваме събраната информация?

Информация, събрана от и за потребителите, можем да използваме по един от следните начини:

 • Обработване и изпълнение на поръчки за избрани услуги и/или за други  свързани дейности в нашия Сайт (тази информация ни е необходима, за да можем да изпълним нашите Услуги, които Вие сте заявили или при заявен интерес към други услуги и продукти на регистрирани партньори в Сайта);
 • Подобряване на Вашия опит при работа със Сайта ни (Вашата информация ни помага да отговорим по-добре на индивидуалните Ви нужди);
 • Подобряване на Услугите и на нашия Уебсайт (непрекъснато се стремим да подобряваме предлаганите от нас Услуги и функционалности на Сайта въз основа на информацията и отзивите, които получаваме от Вас);
 • Подобряване на обслужването на потребителите (информацията Ви ни помага да реагираме по-ефективно на Вашите изисквания за обслужване на клиенти и поддръжка);
 • Маркетингови цели (мейл адресът, който предоставяте за контакт с Вас, може да бъде използван за изпращане на информация и актуални новини/промоции, отнасящи се до поръчката или запитването Ви, ако сте дали съгласие за това).

5. Използваме ли бисквитки?

Нашият Уебсайт използва бисквитки. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която идентифицира лично потребител, но личните данни, които съхраняваме за Вас, могат да бъдат свързани с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки. Нашият Уебсайт използва следните видове бисквитки:

 • „Сесийни бисквитки“, които се изтриват, когато потребителят затвори браузъра;
 • „Постоянни бисквитки“ запазват информация, настройки, предпочитания или идентификационни данни за влизане, които потребителят е запазил преди това;
 • „Аналитични бисквитки” събират информация как се използва уебсайта, напр. за посещавани страници, но не събират информация, която води до идентификация на лицето, а информацията се събира и обобщава като анонимна. 

 

Вие имате възможност да промените предпочитанията си за бисквитки по всяко време, като промените опциите на браузъра си. За да блокирате бисквитки в определен браузър, научете повече тук:

 • Управление на бисквитки в Google Chrome         
 • Управление на бисквитки в Firefox   
 • Управление на бисквитки в Internet Explorer
 • Управление на бисквитки в Safari  

Отказът от бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността или невъзможност за използване на Услугите на нашия Уебсайт.

 

6. Разкриваме ли Вашите данни на трети лица?

Ние не продаваме Вашите лични данни, не ги разменяме, нито по какъвто и да е друг начин ги разкриваме на трети лица освен в посочените случаи.
Данни за контакт с Вас могат да бъдат предоставени на регистрирани фирми и доставчици в партньорската мрежа на Сайта при заявен от Ваша страна интерес към услуги и продукти на тези партньори.
Информация може да бъде предоставена на правораздаващите органи, ако бъде поискана по надлежния ред и когато това е необходимо за спазване на законите, на правилата на Сайта или за защита на правата, собствеността или безопасността на Администратора, на потребителите и/или на трети лица. Всяка събрана информация, която не представлява лични данни или не съдържа класифицирана информация, може да бъде предоставена на трети страни за маркетинг, реклама или други цели.

7. Съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (GDPR). Мерки за защита

Администраторът отговаря на изискванията на ЗЗЛД и GDPR относно събирането, използването и защитата на лични данни. Администраторът предприема всички възможни технически и организационни мерки, признати от приложимото право в областта на защита на данните, за да защити всички данни, които може да съхранява и/или обработва. Личните данни се обработват от „Уединг медия груп“ ЕООД съобразно приложимото българско и европейско законодателство.

7.1. Как съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни:

Вашата лична информация, събрана чрез използване на Сайта и Услугите, се съхранява и обработва на територията на Република България.  

Ние не осъществяваме трансфер на събраната лична информация в държава или юрисдикция, в която няма същите високи изисквания за защита на личните данни, съотносими към законите на Република България или европейското законодателство.
В случай на пренос на лични данни извън границите на ЕС, гарантираме високо ниво на защита на данните чрез договорни клаузи или други инструменти, признати от приложимото право.

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или разкриване. Въведени са процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Ние работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите действия ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни. Въпреки това, ако смятате, че е налице заплаха за сигурността на Ваши лични данни, свържете се незабавно с нас чрез данните за контакт с нас, посочени в настоящата Политика.

Ние прилагаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.  Oбработването на лични данни е обезпечено със съвременни технически средства като SSL технология.   

Ако желаете да осъществите достъп до или да промените лична информация, която съхраняваме за Вас, или да поискате заличаване на данни, можете да се свържете с нас по всяко време (чрез данните за контакт с нас в т.13 по-долу). Потребителите могат да актуализират или редактират информацията в потребителския си профил. Възможно е при актуализиране на личната информация да се наложи повторна верификация на самоличността в случаите, когато до нас е изпратено дадено искане. Потребителите могат да отправят искане за заличаване на данните от Администратора. В случаите, когато потребителите имат някакви задължения, свързани със съотвените Услуги, Администраторът ще изтрие личните данни само след пълно изпълнение на съответните задължения.
Важно е да се отбележи, че макар и промените, които правите, да се отразят незабавно в активните потребителски бази данни или в рамките на приемлив период от време, ние можем да запазим цялата информация, която предоставяте, за предотвратяване на измами, злоупотреби или други наши законови задължения или когато смятаме, че имаме основателна причина за това.
7.2.Надзорен орган
Надзорен орган за защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, и с телефон за потребители: 02/91-53-555. Повече информация относно защитата на лични данни може да се открие на страницата на КЗЛД – с уеб адрес (URL) www.cpdp.bg.
8. Промени в Политиката за поверителност

Промените в Политиката за поверителност на личните данни се публикуват в Уебсайта с отразена в тях дата на последна актуализация, както и чрез комуникация с Потребителите, когато това е необходимо по закон. В случай че не сте съгласни с промените, следва да преустановите използването на Сайта и Услугите.

9. Вашите права

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане през Уебсайта или на следния email адрес: info@svatbatv.bg

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: info@svatbatv.bg

Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: info@svatbatv.bg

В случай че част от информацията, която съхраняваме относно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: info@svatbatv.bg

Вие имате правото да поискате заличаване на своите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: info@svatbatv.bg Това не важи по отношение на тези лични данни, които сме задължени да пазим по закон.

Също така Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: info@svatbatv.bg

Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни, да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки и копия на Вашите лични данни.

Ние ще отговoрим на Вашето искане или ще Ви информираме писмено за действията, предприети във връзка с искането в законоустановения срок - до два месеца от получаване на искането. Срокът може да се удължи с още един месец, когато това се налага поради сложността или броя на исканията, за което ще бъдете надлежно уведомени.
10. Съхранение на данни
Ние съхраняваме само личните данни, предоставени от потребителя, докато профилът е активен, или в противен случай ги съхраняваме за ограничен период от време, докато се нуждаем от тях, за да изпълним целите, за които са събрани първоначално освен ако не е предвидено друго чрез закон. Ще запазим и използваме информацията, която е необходима, за да спазим нашите правни задължения, да разрешим спорове и да приложим нашите споразумения, като някои от сроковете за това са: (а) Информацията за плащания се запазва за 10 години в съответствие със счетоводните и данъчните закони; (б) Информацията за юридически сделки се запазва за 10 години в съответствие с общия давностен срок, определен за граждански искове.
11. Хипервръзки към трети страни

Настоящата Политика е приложима и валидна за потребители на Услугите на Администратора, достъпни чрез Уебсайта. Настоящата Политика не се прилага за социални мрежи, други уебсайтове, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но които предоставят хипервръзки към или са свързани пряко или косвено с предоставяните Услуги. Следва да бъдете информирани, че такива уебсайтове, платформи и компании имат своя собствена политика за защита на личните данни, за която ние не носим отговорност. Моля, прочетете политиката за поверителност на такива уебсайтове, платформи и компании преди да предоставите свои лични данни.

12. Минимална възраст

Ние не събираме и не обработваме лични данни, предоставени от лица на възраст под 18 гoдини. Ако установи, че е предоставена информация и лични данни от непълнолетно лице, Администраторът ще изтрие цялата предоставена информация от такова лице.

13. Контакт с нас           

За въпроси, свързани с нашата Политика за поверителност и бисквитки и/или други въпроси или искания относно Вашите лични данни във връзка с т.9, можете да се свържете с нас на имейл адрес: info@svatbatv.bg

В сила от 20.01.2023г.

„Уединг медия груп“ ЕООД 2023 © |  Всички права запазени

Сватба TV
  ФИРМИ

Сватбени облекла
Булчински рокли (4)
Шаферски рокли (3)
Официални рокли (4)
Булчински аксесоари (5)
Булчински обувки (3)
Мъжки костюми (2)
Мъжки аксесоари (2)
Мъжки обувки (1)
Малки шаферки и шафери (1)
Основни сватбени услуги
Ресторант за сватба (4)
Сватбена фотография (12)
Сватбено видеозаснемане (11)
Сватбен диджей (5)
Сватбени агенции (11)
Брачни халки и бижута (3)
Покани за сватба (3)
Сватбена украса (12)
Булчински букети (4)
Сватбен грим и прическа (0)
Водещ на изнесен ритуал (6)
Сватбени торти (3)
Сватбен водещ (7)
Други сватбени услуги
Сватбени лимузини (0)
Сватбени аксесоари (6)
Ритуални чаши (6)
Ритуални свещи (5)
Погачи за сватба (1)
Подаръчета за гости (8)
Сватбен кетъринг (5)
Алкохол и напитки (0)
Оборудване под наем (4)
Онлайн магазини (2)
Сватбени ритуали, забавления, атракции
Фолклорни формации (2)
Танцови групи и изпълнители (0)
Музикални групи и изпълнители (1)
Фото будка (3)
Заря и фойерверки (0)
Атракции (2)
Още услуги
Моминско парти (5)
Ергенско парти (4)
Спа релакс разкрасяване (0)
Спортни занимания фитнес йога (0)
Меден месец (2)
Сватбен танц (0)
Детски аниматори (1)
Брачен договор (1)
Семейна астрология (0)
Обредни домове (0)
Църкви и манастири (0)

ПОЛЕЗНО

Планирайте вашата сватба
Промоции
Видеовизитки
Запознайте се
Съвети и идеи
Представяне на продукти и услуги

СЪСТОЯЛИ СЕ СВАТБИ
ТРЕЙЛЪРИ
ПОДКАСТИ
ВИДЕО

Сватбена украса (11)
Първи сватбен танц (3)
Ресторанти за сватба (1)
Подготовка на младоженците (1)
Първа среща (1)
Фолклорни изпълнители и програми (1)
Ритуали (1)
Заря и огнено шоу (3)
Фотографско слайдшоу (1)
Други (2)
Зад кулисите (1)
Смешни (2)
Подготовка церемонии (0)
Булчински рокли (0)
Ресторант ритуали веселие (0)
Мъжка мода (0)
Танцови програми (0)
Церемонии (0)
Ресторант атракции (0)
Поп изпълнители и групи (0)
Сватбени продукти (0)
Любопитно (0)

ПРЕПОРЪЧАНО
Новини
ОЩЕ

КЛИПОВЕ
Любопитно
Хумор
За ума
За сърцето
За душата

Вход за младоженци
Вход за фирми
OK

Ползвайки този сайт, вие се съгласявате с
Общите условия и Политиката за защита на личните данни.