МОРАЛ - ПОВЕДЕНИЕ - ДОБРОДЕТЕЛИ - ПОРОЦИ

Дайте на тези, които обичате, криле, за да летят, корени, за да се върнат, и причини, за да останат. ДАЛАЙ ЛАМА

Всичко, що искате вам да правят човеците, същото правете и вие тям.

ЕВАНГЕЛИЕ ПО МАТЕЯ

 

Само човешките познания и умения не са в състояние да осигуряват щастлив и достоен живот. Човечеството има всички основания да постави защитниците на високите морални ценности над откривателите на обективната истина.

АЙНЩАЙН

 

Нека развиваме у себе си любовта и състраданието - двете чувства, които действително осмислят живота. Всичко останало е второстепенно.

ДАЛАЙ ЛАМА

 

Блажен е онзи, който умее да пожертва за щастието на всички щастието на своя живот.

СААДИ

 

Искаш ли да живееш за себе си, живей за другите.

СЕНЕКА

 

Няма нищо по-прекрасно от това да даваш щастие на хората.

ЛУДВИГ ВАН БЕТОВЕН

 

Отнасяйте се с всеки с любов и уважение, даже и към тези, които са били груби с вас. Не защото те са достойни хора, а защото вие сте достоен човек. 

КОНФУЦИЙ

 

Да обичаш значи да се радваш на щастието на друг.

ЛАЙБНИЦ

 

Любовта е върховният способ за промяна на хората, дори ако те са изпълнени с гняв и ненавист. Проявявайте тази любов постоянно, неизменно и неуморно, и ще им повлияете.

ДАЛАЙ ЛАМА

 

Ако даваш нещо на нуждаещ се, то нека веселостта на лицето ти да изпревари дара ти и с добра дума утеши скръбта му. 

СВЕТИ ИСАК СИРИН

 

Моето учение се състои единствено в това да имам чисто сърце и да обичам своя ближен като себе си.

КОНФУЦИЙ

 

Учтивостта и скромността свидетелстват за истинска култура на човека.

БАЛЗАК

 

Всички велики хора са скромни.

ЛЕСИНГ

 

Какво удоволствие е да уважаваш хората.

 А. П. ЧЕХОВ

 

Нищо не ни струва толкова евтино и не се цени така скъпо, както вежливостта.

СЕРВАНТЕС

 

Който лесно губи уважение към другите, той преди всичко не уважава себе си.

ДОСТОЕВСКИ

 

Възпитаните хора уважават човешката личност и затова са винаги снизходителни, меки, вежливи, отстъпчиви.

А. П. ЧЕХОВ

 

Да бъдеш добър, откровен, да имаш позитивни мисли, да прощаваш на онези, които ти вредят, да се отнасяш с всеки като с приятел, да помагаш на страдащите и никога да не се смяташ за нещо повече от другите - дори ако тези съвети изглеждат твърде простички, направете си труда да проверите дали ако ги следвате, няма да станете по-щастливи.

ДАЛАЙ ЛАМА

 

Не е велико дело да твориш чудеса, не е велико дело да виждаш ангели; велико дело е да виждаш собствените си грехове.

СВЕТИ АНТОНИЙ ВЕЛИКИ

 

Грубостта е израз на духовно безсилие.

М. ЕБНЕР-ЕШЕНБАХ

 

Често казвам, че поддавайки се на гнева, не вредим непременно на своя враг, но със сигурност вредим на себе си.

ДАЛАЙ ЛАМА

 

Което започва с гняв, завършва със срам.

Б. ФРАНКЛИН

 

Последствията на гнева са много по-големи от причините за него.

МАРК АВРЕЛИЙ

 

Озовеш ли се пред човек, който ти вреди, какъвто и да е той, замисли се, че той е образ и подобие на бог - и гневът ти ще се уталожи.

ДАЛАЙ ЛАМА

 

Гневът е оръжие на безсилието.

С. СЕГЮР

 

Всички говорят за мир, но той не може да бъде постигнат извън нас, ако вътрешно прислоняваме гняв или ненавист.

ДАЛАЙ ЛАМА

 

Колкото по-строго и по-безжалостно съдиш за себе си, толкова по-справедливо и снизходително ще съдиш другите.

КОНФУЦИЙ

 

Ако си равнодушен към страданията на другите, не заслужаваш името човек.

СААДИ

 

Казват, че философите и истинските мъдреци са равнодушни. Това не е вярно, равнодушието е парализ на душата, преждевременна смърт.

А. П. ЧЕХОВ

 

Справедливостта е добродетел на великите души.

ПЛАТОН

 

Въздържай се от спор - спорът е най-неизгодното условие за убеждаване. Мненията са като гвоздеи: колкото повече удряш по тях, толкова повече се забиват.

ЮВЕНАЛ

 

При философския спор повече печели победеният, защото умножава знанията си.

ЕПИКУР

 

Когато двама се карат, виновен е по-умният.

ГЬОТЕ

 

Който може - прави, който не може - поучава.

БЪРНАР ШОУ

 

Почти всички хора могат да понасят сполетелите ги беди, но ако искаш да изпиташ характера на един човек, дай му власт.

ЕЙБРАХАМ ЛИНКЪЛН - 16-ТИ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ

 

Собствеността е примка; това, което смятаме, че владеем, всъщност владее нас.

А. КАР

 

Това, което притежаваш, също те притежава.

ПЕТРОНИЙ

 

Богатството прилича на морската вода: колкото повече пиеш, толкова по-голяма става жаждата ти.

ШОПЕНХАУЕР

 

Аз не съм забелязал честността на хората да се увеличава заедно с тяхното богатство.

ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН 3-ТИ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ

 

Хора, които смятат, че парите са способни да направят всичко, сами са способни да направят всичко за пари.

П. БАУСТ

 

Богат е не този, който притежава много, а този, който дава много.

СВЕТИ ЙОАН ЗЛАТОУСТ

 

Парите са средство за умните и цел за глупците.

П. ДЕКУРСЕЛ

 

Богатият е като пепелник: колкото е по-пълен, толкова е по-мръсен.

АРАБСКА ПОСЛОВИЦА

 

Парите са добър слуга, но лош господар.

Ф. БЕЙКЪН

 

Парите не се правят на силна светлина.

БЪРНАР ШОУ

 

Най-доброто качество на парите е тяхното количество.

Б. СПИНОЗА

 

Гледайте и се пазете от користолюбие, защото животът на човека не се състои в това да преумножава имотите си.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА

 

Не се опитвай да бъдеш преуспял човек; опитай се да бъдеш достоен човек.

АЙНЩАЙН

 

Колко жестоко грешат тези, които мислят, че могат да живеят възвишен, духовен живот в същото време, когато телата им тънат в безделие и разкош. Тялото винаги е първият ученик на душата.

Х. ТОРО

 

Обществото само подготвя престъплението. Престъпникът само го извършва.

А. КЕТЛЕ

 

Каква полза могат да донесат само законите там, където няма нравственост?   

ЛАТИНСКА СЕНТЕНЦИЯ

 

Лицемерието е модерен порок, а всички модерни пороци минават за добродетели.

МОЛИЕР

 

Което беше порок, сега са най-обикновени нрави.

СЕНЕКА

 

Когато пожелаеш да наставиш някого в доброто, първо го успокой телесно и го почети с думи на любов.

СВЕТИ ИСАК СИРИН

 

Слуги, останали без господар, не стават от това свободни хора - лакейството е в душите им.

ГЬОТЕ

 

Хитростта е начин на мислене на твърде ограничените хора и много се отличава от ума, на който прилича по външност.

КАНТ

 

От гъвкавия гръбнак израства психическа гърбица.

СТ. ЛЕЦ

 

По-добре да бъдеш нещастен човек, отколкото самодоволна свиня.

ХАЙНЕ

 

Безделието е начало на всички пороци.

ЛАТИНСКА СЕНТЕНЦИЯ

 

Пороците ни отначало са минувачи, след това - гости, а най-после - господари.

ТАЛМУДА

 

Покоят и безделието са гибел за душата и могат да й навредят повече от демоните.

СВЕТИ ИСАК СИРИН

 

Никога не прави нещо срещу съвестта си, дори състоянието, в което се намираш да го изисква.

АЙНЩАЙН

 

Аз не познавам друг белег на превъзходство освен добротата.

ЛУДВИГ ВАН БЕТОВЕН

 

Не се оставяй да те надвива злото, но надвивай злото с добро.

СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЕЛ ДО РИМЛЯНИ

 

Ако хората са добри само и единствено заради страха от наказанието или се надяват на награда за това, но наистина имат нужда от съжаление.

АЙНЩАЙН

 

Добродетелта е победа на волята над природата

КАНТ

 

Най-същественото е невидимо за очите.

ЕКЗЮПЕРИ

 

Не всички могат да бъдат красиви, богати и знатни, но всички могат да бъдат добри.

КОНФУЦИЙ

 

По-лесно е да се бориш за принципите си, отколкото да живееш според тях.

А. АДЛЪР

 

Грехът си остава грях, макар да го вършат много хора и да се хвалят с него.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

 

По-добре благожелателно да се молиш за ближния, отколкото да го обвиняваш при всяко съгрешение.

СВЕТИ МАРК ПОДВИЖНИК

 

Ние нямаме за цел да повалим нашите противници, а да ги вдигнем, ако те са паднали. Нашето слово към тях не отваря рани, а изцерява рани. Не трябва да говорим гневно с еретиците, а кротко. Защото няма нищо по-силно от кротостта и мекия тон.

СВЕТИ ЙОАН ЗЛАТОУСТ

 

Една от най-вредните и най-опасни мисли е „Всички правят така". 

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

 

Дайте на тези, които обичате, криле, за да летят, корени, за да се върнат, и причини, за да останат.

ДАЛАЙ ЛАМА

 

Бъди промяната, която искаш да видиш в света. 

МАХАТМА ГАНДИ - БАЩА НА ИНДИЙСКАТА НАЦИЯ, ДУХОВЕН ВОДАЧ, БОРЕЦ ЗА ЧОВЕШКА СВОБОДА

 

Ако искаме да постигнем мир в света, нека първо го постигне всеки у себе си.

ДАЛАЙ ЛАМА

 

Характерът е като дърво, а репутацията е негова сянка. Ние се грижим за сянката, а всъщност трябва да се грижим за дървото.

ЕЙБРАХАМ ЛИНКЪЛН - 16-ТИ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ

 

Обидил те е добър човек ли? - Не вярвай. Лош човек ли? - Не се учудвай.

СЕНЕКА

 

Преди да заповядваш, свикни да се подчиняваш.

СОЛОН

 

Скъперникът е изплашен човек, който се крие в крепостта на парите.

ДЖ. СТАЙНБЕК

 

Сред кандидатите за ръката на дъщеря му Темистокъл отдал предпочитанията си не на богат, а на добър човек, като казал: “По-добре човек без пари, отколкото пари без човек.”

ТЕМИСТОКЪЛ

 

Съвестта е еврейска измислица. Нещо като обрязването.

ХИТЛЕР

 

Усмивката е целувката на душата.

М. АНТРИМ

 

Всички грехове са опит да се запълни празнотата.

С. ВЕЙЛ

 

Не може да има ръкостискане със свити юмруци.

ИНДИРА ГАНДИ  МИНИСТЪР -  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНДИЯ

 

Съдбата може да ни постави на колене, но не може да ни застави да пълзим.

Д. МИКУЛСКА

 

Жалваш ли се от неприятност - удвояваш злината; присмееш ли й се - премахваш я.

КОНФУЦИЙ

 

Най-голямото зло, което съдбата може да причини на хората, е да ги дари с малки таланти и големи амбиции.

МАРКИЗ ДЬО ВОВНАРГ

 

От горделивостта се раждат завистта, наглостта, презрението, равнодушието. Понякога тя тласка към гавра и насилие спрямо другите.

ДАЛАЙ ЛАМА

 

Себеомразата е много негативно явление. Ако надникнем зад привидностите, ще установим, че тази омраза е просто резултат от твърде високо мнение за собствената ни личност. Това е форма на горделивост.

ДАЛАЙ ЛАМА

 

Ако искате да преобразите своя противник, вие трябва да му разкриете неговата добра и благородна страна. Работете всячески за това. Не размахвайте пред очите му неговите недостатъци.

МАХАТМА ГАНДИ - БАЩА НА ИНДИЙСКАТА НАЦИЯ, ДУХОВЕН ВОДАЧ, БОРЕЦ ЗА ЧОВЕШКА СВОБОДА

 

Дори ако другите са извършили ужасни злодеяния, трябва винаги да се държим с тях човечно. Това е единственият възможен подход, ако искаме те да се променят.

ДАЛАЙ ЛАМА

Сватба TV
  ФИРМИ

Сватбени облекла
Булчински рокли (4)
Шаферски рокли (3)
Официални рокли (4)
Булчински аксесоари (5)
Булчински обувки (3)
Мъжки костюми (2)
Мъжки аксесоари (2)
Мъжки обувки (1)
Малки шаферки и шафери (1)
Основни сватбени услуги
Ресторант за сватба (4)
Сватбена фотография (12)
Сватбено видеозаснемане (11)
Сватбен диджей (5)
Сватбени агенции (11)
Брачни халки и бижута (3)
Покани за сватба (3)
Сватбена украса (12)
Булчински букети (4)
Сватбен грим и прическа (0)
Водещ на изнесен ритуал (6)
Сватбени торти (3)
Сватбен водещ (7)
Други сватбени услуги
Сватбени лимузини (0)
Сватбени аксесоари (6)
Ритуални чаши (6)
Ритуални свещи (5)
Погачи за сватба (1)
Подаръчета за гости (8)
Сватбен кетъринг (5)
Алкохол и напитки (0)
Оборудване под наем (4)
Онлайн магазини (2)
Сватбени ритуали, забавления, атракции
Фолклорни формации (2)
Танцови групи и изпълнители (0)
Музикални групи и изпълнители (1)
Фото будка (3)
Заря и фойерверки (0)
Атракции (2)
Още услуги
Моминско парти (5)
Ергенско парти (4)
Спа релакс разкрасяване (0)
Спортни занимания фитнес йога (0)
Меден месец (2)
Сватбен танц (0)
Детски аниматори (1)
Брачен договор (1)
Семейна астрология (0)
Обредни домове (0)
Църкви и манастири (0)

ПОЛЕЗНО

Планирайте вашата сватба
Промоции
Видеовизитки
Запознайте се
Съвети и идеи
Представяне на продукти и услуги

СЪСТОЯЛИ СЕ СВАТБИ
ТРЕЙЛЪРИ
ПОДКАСТИ
ВИДЕО

Сватбена украса (11)
Първи сватбен танц (3)
Ресторанти за сватба (1)
Подготовка на младоженците (1)
Първа среща (1)
Фолклорни изпълнители и програми (1)
Ритуали (1)
Заря и огнено шоу (3)
Фотографско слайдшоу (1)
Други (2)
Зад кулисите (1)
Смешни (2)
Подготовка церемонии (0)
Булчински рокли (0)
Ресторант ритуали веселие (0)
Мъжка мода (0)
Танцови програми (0)
Церемонии (0)
Ресторант атракции (0)
Поп изпълнители и групи (0)
Сватбени продукти (0)
Любопитно (0)

ПРЕПОРЪЧАНО
Новини
ОЩЕ

КЛИПОВЕ
Любопитно
Хумор
За ума
За сърцето
За душата

Вход за младоженци
Вход за фирми
OK

Ползвайки този сайт, вие се съгласявате с
Общите условия и Политиката за защита на личните данни.