ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ

За да останеш, за да си потребен, за да те има и след теб дори, ти всяка вещ и образ покрай тебе открий отново и пресътвори.
ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ

                ПРЪСТЕН

За твойто тихо идване, което

все още в мен отеква като гръм,

за даденото и назад невзето,

за прошката, че с теб съм и не съм,

за думите, понякога спестени,

за ласките, които не спести,

за силата, която вля у мене,

когато беше най-безсилна ти,

за туй, че бе на мое име кръстен

и твоя лош, и твоя хубав час,

на твоя малък пръст наместо пръстен

горещите си устни слагам аз.

 

                       ПРИКАЗКА

Под дъжда, който чука невидим в листата,

двама крачим без път и сами.

Няма вик на дървар, ни пътека позната.

Само тъмният вятър шуми.

 

Вземам тихо ръката ти, хладна и бяла

като гълъб, спасен от дъжда.

Отстрани на косата ти свети изгряла

една малка дъждовна звезда.

 

Стой така, стой така. Нека тя да ни свети.

Нека тя да ни води в леса.

Може би ще намерим вълшебното цвете,

дето прави добри чудеса.

 

Ще му кажем тогава: "Недей ни разделя.

Равнодушни недей ни прави.

Ако искаш, вземи ни и хляб, и постеля,

топлинка само в нас остави!"...

 

Но в косата ти вече звездата не свети.

Мълчаливи вървим из леса.

Ах, къде да намерим вълшебното цвете,

дето прави добри чудеса?

 

         ЖИВ СЪМ

Нажежено е до бяло

всичко в мен.

Жив съм.

Падам и крещя от болка.

Жив съм.

Не от болестта боли.

Боли ме, че съм повален.

 

Жив съм.

 

Като тетива треперя цял.

Жив съм.

Цял горя и в треска викам.

Жив съм.

Не от треската треперя,

а от гняв,

че съм се спрял.

 

Жив съм.

 

Хора, спрелите минути ме болят.

Жив съм.

По загубените пътища крещя.

Жив съм.

Хора,

искам рождества,

не искам смърт.

 

Жив съм.

В мен крещи недороден света.

Жив съм.

Мъртъв ще съм,

ако не крещя от болка,

Жив съм.

Хора,

чуйте диагнозата на болестта:

 

жив съм.

 

 

ПОСТЪПВАНЕ В БОЛНИЦАТА

Мога ли в стая с единствен креват,

докторе, да оживея?

Има ли стая за целия свят?

В нея сложете ме,

в нея!

 

                  ЛЮБОВ

Къде си ти? Не свети в твойта стая,

но зная, че си тук, че си сама.

Завърнах се. За първи път разкаян.

За първи път оставам у дома.

Не е ли вече късно да остана?

Измъчих те. До смърт те изтерзах.

Какво ти връщам? Нежност разпиляна.

Уста с горчиви бръчки покрай тях.

Какво ти нося? Две ръце, с които

да те докосна ме е срам дори.

Къде си ти? Вдигни лице сърдито.

Възмездие поискай. Удари.

Вратата черна покажи ми с тази

немилвана ръка като платно.

В лицето ми извикай, че ме мразиш

или дори че ти е все едно.

Заслужил съм очите ти студени.

Заслужил съм ги с хиляди вини.

Ти ставаш. Приближаваш се до мене.

Невидима, ти казваш: „Остани.“

 

           ХУДОЖНИК

Той отвори и се спря на прага.

Гледаха го празните стени.

Гледаха го със очи от влага,

от пирони, от пукнатини.

 

Колко гола беше, колко бедна

стаята с мъртвешките очи!

Към стените мълком той погледна

и по тях картини закачи.

 

Закачи по мъртвите пустини

извори и пътища, и бряг,

лесове, небета сини, сини

и слънца, червени като мак.

 

Закачи усмивки и простори,

облаци, деца и светлини,

закачи света и го затвори

в тези грозни четири стени.

 

И стените скривайки с платната

— негови единствени неща, —

той превърна стаята в богата,

в най-богата стая на света.

 

             ИЗКУСТВО

Върху древния камък зелен

малко каменно гущерче има.

То лежи и в горещия ден,

то не бяга и в лютата зима.

 

От столетия спи си така,

сякаш само за миг е заспало.

Бих целунал онази ръка,

що е ваяла малкото тяло.

 

Тя така е поставила там

своя мъничък гущер изваян,

че и грозният камък голям

покрай него останал е траен.

 

              НЕ, НЕ ТРЯБВА

Не, не трябва да свършат без време

неживелите още неща.

Трябва мислите друг да поеме

и брезата да пусне листа,

трябва корабът, влязъл в морето,

да достигне крайбрежни води,

да не спира в окопа шосето,

нероденото да се роди.

 

Не, не трябва напразно да стенат

непокритата къща сама,

хлябът, който едва е наченат,

недошлите в ръцете писма.

 

Трябва залезът сам да се спусне,

трябва грозда да бъде прибран,

недокосната още от устни,

да не съхне девичата длан,

да не зеят огнищата неми

и поемите с празни листа.

 

О, не трябва да свършват без време

неживелите още неща.

 

       ЗЕМЯ И НЕБЕ

Върху земя човек роден е.

Но той на нея е роден

небе да вижда и да стене,

загуби ли го някой ден,

да чува в нежностите къси,

в делата, в болката дошла,

не ударите на кръвта си,

а ударите на крила.

 

Върху земя човек роден е.

 

Но той на нея се роди

над себе си, непокорени,

да дири винаги звезди,

да ги достига и когато

до тях е стигнал, да скърби,

пак взрян в небето непознато

и смъртоносно може би.

 

Върху земя човек роден е.

 

Но той роден на нея бе

дори в пръстта, и на колене,

да има пак едно небе,

небе да има и тогава,

когато няма и очи,

сам в себе си да го създава,

когато то се заличи.

 

   ДОБРИЯТ УЧЕНИК

Той беше добър ученик.

Най-добрият в класа.

 

Седеше на първия чин;

до прозореца, вляво,

беше нисък на ръст,

с коса като пламък,

червена и права,

с цяло съзвездие лунички

върху двете страни.

 

Беше много добър ученик.

Знаеше всеки урок,

отговаряше точно и ясно,

не мълчеше,

                когато учителят,

питаше:

                прав зад катедрата.

— Кои са царете от Второто българско царство?

— Къде се намират Азорските острови?

— Какво получаваме, когато прибавим

към натрия три молекули сребро?

 

Той беше добър ученик.

Най-добрият в класа.

 

Веднъж,

                съвсем неочаквано,

влезе един офицер.

Прав зад катедрата,

                        офицерът посочи

първия чин до прозореца вляво,

                                        и каза:

— Излез на дъската.

                        Ела.

                                Говори.

Отговаряй на всички въпроси

подробно и ясно.

 

Беше в час по мъчение.

 

От стената

                като от черни килии

гледаха Ботев и Левски.

Върху празните чинове

                        седеше страхът

и подсказваше:

                        — Кои са ония,

с които си ходил на сбирка?

                                — Къде се намира

квартирата, дето се срещаше с тях?

— Какво си получил?

                        — Кому си го дал?

 

Беше в час по безстрашие.

 

Тои беше добър ученик.

Най-добрият в класа.

Излезе навън

                пред дъската.

Косата му рижа изгря

върху нейното черно небе

с тебеширени облаци.

Лицето му

        беше спокойно и ясно

под златните лунички.

 

Беше много добър ученик.

Най-добрият в класа.

 

Но нищо не каза.

На всички въпроси

отвърна с мълчание.

 

Мълчеше,

        когато го питаха в класната стая.

Мълчеше,

        когато навън го поведоха.

Мълчеше,

        когато го туриха прав

до стената на задния двор.

Мълчеше,

        когато последен звънец

удариха пушките.

 

Беше много добър ученик.

Мълча

        и получи отличен

 

в час по безсмъртие.

 

    БАЛАДА ЗА ЧОВЕКА

Самичък в студената бяла гора

две нощи човекът се влече.

 

И каза гората: — Нима не разбра?

Ранен си. Отиваш си вече.

 

Умираш. Далеч е отрядът сега.

Ни стряха, ни лек, ни пътека.

 

Но глух бе човека, съборен в снега.

Пълзеше, пълзеше човека.

 

И каза гората: — Смири се и спри!

Не ще се изтръгнеш от мене.

 

Виж — бързият гълъб е паднал дори

до тебе с крила укротени.

 

Къде ще отидеш с такива нозе,

крилете щом в мен са сковани?

 

И спря се човекът. И гълъбът взе,

и скри го до своите рани.

 

И гълъбът, сбрал топлина от кръвта,

под пазвата трепна полека,

 

удари с криле и натам полетя,

където не стигна човека.

 

   ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕЖИТЕ

В пясъка — десет чифта крака.

Десет чифта ръце — на въжето,

 

Тегли така. Тегли така.

Изтегли цяло морето.

 

Изтегли роклята на цветя,

обещана от лани,

хляба, огъня, солта,

ласките обещани.

 

Изтегли кончето от мукава,

бяло, с черни копита.

 

Една песен, а след това

уста в устата впита.

 

Изтегли тютюн и платна,

чаша вино, гърлото спряло,

две звезди на прозореца. Тишина.

Малко сън за умореното тяло.

Тегли така. Тегли така.

 

В пясъка — десет чифта крака.

Десет чифта ръце — на въжето.

 

Тегли, тегли, тегли така.

Изтегли цяло морето.

 

        ПОСВЕЩЕНИЕ

За да останеш, за да си потребен,

за да те има и след теб дори,

ти всяка вещ и образ покрай тебе

открий отново и пресътвори.

Пресътвори ги ти като лозата,

затворила пространствата в зърна,

като дървото в плод, като пчелата,

създала мед от пръст и светлина;

като жената стенеща, в която

по-траен образ дири любовта,

като земята, връщаща богато

и облаци, и птици, и листа.

О, трябва всяка вещ да се изстрада,

повторно всяка вещ да се роди

и всеки образ, който в теб попада,

да свети с блясък, непознат преди,

и мислите да правят в тебе рани,

мъчително и дълго да тежат,

и всяка мисъл в тебе да остане

като зараснал белег в твойта плът.

Как иначе това, което вземаш,

стократно оплодено ще дадеш

в горещи багри, в щик или поема,

в космичен полет и в чугунна пещ?

Как то ще стане дирене сурово

и кратък залез, и другарска реч,

и падане, и ставане отново,

и тръгване отново надалеч,

и ласка по косата, и засада,

и хоризонти с мамещи звезди?

О, трябва този свят да се изстрада,

повторно трябва в теб да се роди

и всяка вещ, и образ покрай тебе

сърцето твое да пресътвори,

за да останеш, за да си потребен,

за да те има и след теб дори.

Сватба TV
  ФИРМИ

Сватбени облекла
Булчински рокли (4)
Шаферски рокли (3)
Официални рокли (4)
Булчински аксесоари (5)
Булчински обувки (3)
Мъжки костюми (2)
Мъжки аксесоари (2)
Мъжки обувки (1)
Малки шаферки и шафери (1)
Основни сватбени услуги
Ресторант за сватба (4)
Сватбена фотография (12)
Сватбено видеозаснемане (11)
Сватбен диджей (5)
Сватбени агенции (11)
Брачни халки и бижута (3)
Покани за сватба (3)
Сватбена украса (12)
Булчински букети (4)
Сватбен грим и прическа (0)
Водещ на изнесен ритуал (6)
Сватбени торти (3)
Сватбен водещ (7)
Други сватбени услуги
Сватбени лимузини (0)
Сватбени аксесоари (6)
Ритуални чаши (6)
Ритуални свещи (5)
Погачи за сватба (1)
Подаръчета за гости (8)
Сватбен кетъринг (5)
Алкохол и напитки (0)
Оборудване под наем (4)
Онлайн магазини (2)
Сватбени ритуали, забавления, атракции
Фолклорни формации (2)
Танцови групи и изпълнители (0)
Музикални групи и изпълнители (1)
Фото будка (3)
Заря и фойерверки (0)
Атракции (2)
Още услуги
Моминско парти (5)
Ергенско парти (4)
Спа релакс разкрасяване (0)
Спортни занимания фитнес йога (0)
Меден месец (2)
Сватбен танц (0)
Детски аниматори (1)
Брачен договор (1)
Семейна астрология (0)
Обредни домове (0)
Църкви и манастири (0)

ПОЛЕЗНО

Планирайте вашата сватба
Промоции
Видеовизитки
Запознайте се
Съвети и идеи
Представяне на продукти и услуги

СЪСТОЯЛИ СЕ СВАТБИ
ТРЕЙЛЪРИ
ПОДКАСТИ
ВИДЕО

Сватбена украса (11)
Първи сватбен танц (3)
Ресторанти за сватба (1)
Подготовка на младоженците (1)
Първа среща (1)
Фолклорни изпълнители и програми (1)
Ритуали (1)
Заря и огнено шоу (3)
Фотографско слайдшоу (1)
Други (2)
Зад кулисите (1)
Смешни (2)
Подготовка церемонии (0)
Булчински рокли (0)
Ресторант ритуали веселие (0)
Мъжка мода (0)
Танцови програми (0)
Церемонии (0)
Ресторант атракции (0)
Поп изпълнители и групи (0)
Сватбени продукти (0)
Любопитно (0)

ПРЕПОРЪЧАНО
Новини
ОЩЕ

КЛИПОВЕ
Любопитно
Хумор
За ума
За сърцето
За душата

Вход за младоженци
Вход за фирми
OK

Ползвайки този сайт, вие се съгласявате с
Общите условия и Политиката за защита на личните данни.